Сьогодні 05-06-2020
Соборна районна у місті Дніпрі рада Офіційний портал


Додаток 1
до Порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування
у виконавчих органах Жовтневої районної
у місті Дніпропетровську ради
затверджений розпорядженням голови ради
від 17.10.11 №265-к

Перелік питань

на перевірку знання Конституції України,  Законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»
та
«Про засади запобігання і протидії корупції»

 

 

I. Питання  на  перевірку  знання  Конституції  України

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України  (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних  меншин України (стаття 10).

6.  Об'єкти права власності Українського народу (статті 13,  14).

7.  Найважливіші функції держави (стаття 17).

8.  Державні символи України (стаття 20).

9.  Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання  яких  визначається  та  встановлюється виключно

законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення,  склад  та введення в дію рішень Ради  національної безпеки і

оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116,  117).

23. Повноваження   місцевих   державних   адміністрацій  (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за  Конституцією  України  (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України  (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки  Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних  громад  за  Конституцією  України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду  України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін  до  Конституції України (стаття 154).

 

ІI. Питання  на  перевірку  знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1. Поняття місцевого самоврядування в Україні (стаття 2).

2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).

3. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

4. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

5. Територіальні громади (стаття 6).

6. Місцевий референдум, загальні збори громадян, місцеві ініціативи (статті 7,8,9).

7. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).

8. Виконавчі органи рад (стаття 11).

9. Організаційно – правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

10. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад (стаття 17).

11. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад (стаття 18).

12. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування

(стаття 20).

13. Законодавство про місцеве самоврядування (стаття 24).

14. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25,26).

15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціально – економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).

16. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі бюджету, фінансів, цін (стаття 28).

17. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління комунальною власністю (стаття 29).

18. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі житлово-комунального, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (стаття 30).

19. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі будівництва

(стаття 31).

20. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері освіти, охорони здоров'я, фізкультури і спорту (стаття 32).

21. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного  середовища (стаття 33).

22. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).

23. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі зовнішньоекономічної діяльності (стаття 35).

24. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі оборонної роботи (стаття 36).

25. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо вирішення питань адміністративно – територіального устрою (стаття 37).

26. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (стаття 38).

27. Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів (стаття 41).

28. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).

29. Питання, які вирішуються районними та обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях (стаття 43).

30. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям (стаття 44).

31. Порядок формування рад (стаття 45).

32. Сесія ради (стаття 46).

33. Постійні комісії рад (стаття 47).

34. Тимчасові контрольні комісії ради (стаття 48).

35. Депутат ради (стаття 49).

36. Секретар сільської, селищної, міської ради  (стаття 50).

37. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської,  районної у місті ради (стаття 51).

38. Повноваження та організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (статті 52,53).

39. Голова районної, обласної, районної у місті ради (стаття 55).

40. Заступник голови районної, районної у місті ради та перший заступник, заступник голови обласної ради (стаття 56).

41. Президія (колегія) районної, обласної ради (стаття 57).

42. Виконавчий апарат районної, обласної ради (стаття 58).

43. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

44. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування (розділ ІІІ).

45. Гарантії місцевого самоврядування,  його органів та посадових осіб (стаття 71).

46. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій  районним,  обласним радам (стаття 72).

47. Обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 73).

48. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування  (статті 74, 75, 76, 77).

49. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

50. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, голови районної, обласної, районної у місті  ради  (статті 55, 79).

 

III. Питання на перевірку знання
 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування  і посади в органах місцевого самоврядування відповідно

до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

10. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).

11. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).

12. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).

13. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).

14. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

15. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

16. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

17. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

18. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21).

19. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (стаття 22).

20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (статті 23, 24).

 

 

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади  запобігання і протидії корупції»

1.  Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт  інтересів, корупційне  правопорушення,  неправомірна  вигода  (стаття 1).

2.  Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення  (стаття 4).

3.  Суб'єкти,  які  здійснюють заходи щодо запобігання і  протидії корупції (стаття 5).

4.  Обмеження  щодо  використання  службового  становища,  сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).

5.  Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи  близьких осіб (статті 8, 9).

6.  Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили  діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7.  Спеціальна перевірка щодо осіб, які  претендують  на  зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або  органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8.  Фінансовий контроль (стаття 12).

9.   Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів  (статті 13, 14).

10.  Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових  актів (стаття 15).

11.  Участь громадськості в заходах щодо  запобігання  і  протидії корупції       (стаття 18).

12.  Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні  і протидії корупції (стаття 20).

13.  Види відповідальності  за  корупційні  правопорушення  (стаття 21).

14.  Особливості звільнення з роботи осіб,  які  вчинили  корупційні правопорушення (стаття 22).

15.  Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування  збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок  вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                        Н.С.КАЮКІНА