Сьогодні 05-06-2020
Соборна районна у місті Дніпрі рада Офіційний портал
 
Додаток 2
до Порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування
у виконавчих органах Жовтневої районної
у місті Дніпропетровську ради
затверджений розпорядженням голови ради
від 17.10.11 №265-к

Зразок форми екзаменаційного білета

____________________________________________________
(найменування
виконавчого органу районної у місті ради)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

________________________
(підпис)   (прізвище, ініціали)

«_____» ___________ 20___ року

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

 

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання  законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади  запобігання і протидії корупції».

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням  специфіки  функціональних  повноважень відповідного виконачого органу районної у місті ради

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                       Н.С.КАЮКІНА