Друк

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій із проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Соборної районної у місті Дніпрі ради проведено внутрішню оцінку якості надання «Соціальної послуги консультування» за 2019 рік.

Оцінка якості надання «Соціальної послуги консультування» здійснювалась за критеріями, які визначено у відповідному Державному стандарті  (затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України  від 02.07.2015 № 678), а саме: результативність; адресність та індивідуальний підхід; своєчасність; доступність та відкритість; повага до отримувача соціальних послуг; професійність.

При аналізі системи моніторингу за наданням «Соціальної послуги консультування» з’ясовано, що спеціалістами, які надають послугу, здійснюється планування роботи з клієнтами відповідно до їх актуальних потреб та згідно вимог відповідного Державного стандарту. Повідомлення, які надходять від суб’єктів соціальної роботи, фіксуються у відповідних журналах та є підставою для оформлення наказу про проведення оцінки потреб сім’ї/особи, яка опинилася у складних життєвих обставинах.

«Соціальна послуга консультування» сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надається 7 фахівцями із соціальної роботи центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Соборної районної у місті Дніпрі ради, що дозволяє максимально наблизити її безпосередньо до місця проживання клієнтів. Усі фахівці із соціальної роботи, які надають послугу, мають повну вищу освіту, за потреби підвищують свій рівень обізнаності щодо інновацій у сфері соціальної політики, психології з метою якісного та професійного надання послуги консультування, в тому числі й психологічного.   

Усі фахівці, які надають послугу, мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів соціальної послуги. Надавачі послуги щорічно проходять медичний огляд, мають медичні книжки, а також здійснюється щорічне оцінювання їх рівня професійних знань та навиків. Для надання послуги працівники центру протягом 2019 року були забезпечені комп’ютерною технікою та витратними матеріалами, канцелярським приладдям. Приміщення Центру (площа Соборна, 7, к.121 – 123, 128,129,130,132) обладнані офісними меблями, для проведення індивідуальної роботи з клієнтами облаштовано консультаційну кімнату (к.132). Послуга надається на безоплатній основі.

Інформація щодо діяльності Центру поширюється під час надання соціальних послуг та через ЗМІ, зокрема висвітлюється на офіційній сторінці у мережі «Фейсбук». 

Моніторинг якості надання послуги здійснюється як у формі проведення робочих нарад, супервізій, так і шляхом підготовки аналітично-статистичної звітності (щомісячної, щоквартальної, піврічної, річної). У ході оцінювання встановлено, що у 2019 році «Соціальною послугою консультування» охоплено 635 клієнтів центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Соборної районної у місті Дніпрі ради. Соціальною послугою консультування були охоплені різні категорії сімей та осіб. У 87% випадків соціальна послуга консультування була надана у формі разового консультування, подекуди дистанційно у формі телефонного консультування. Як правило, разовим консультуванням охоплені були такі категорії клієнтів як: одинокі матері/батьки; постраждалі від збройного конфлікту; матері, які мали намір відмови від новонародженої дитини (оскільки на території району розташований Перинатальний центр на Космічній та лікарня ім. Мечникова обласного підпорядкування); сім`ї та особи, члени яких перебували у конфлікті із законом; особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; сім`ї, яким призначена державна допомога при народженні дитини.  

Середня тривалість надання «Соціальної послуги консультування» становить від 2 до 6 місяців, хоча подекуди клієнти отримують цю послугу і більше (до 1 року).  Рішення про надання «Соціальної послуги консультування» (крім разового) приймається колегіально на засіданні Координаційної ради з питань сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У результаті надання «Соціальної послуги консультування» протягом 2019 року з 90% отримувачів даної послуги робота завершена із досягненням позитивного результату: зокрема були оформлені сім`ями соціальні виплати та пільги, гармонізовано психоемоційний стан клієнтів в рамках надання послуги психологом центру, сформовані або розвинені соціальні навички та вміння, соціальні компетенції отримувачів послуги.

У 99 % випадків допомога була надана вчасно, надавачі послуги завжди дотримувалися норм етики поведінки та толерантності у спілкуванні з отримувачами соціальної послуги, ознаки дискримінації відсутні. 100% отримувачів соціальної послуги консультування були ознайомлені з результатами оцінки потреб.

Крім того, до роботи з сім`ями та особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, в рамках «Соціальної послуги консультування» залучаються громадські організації, благодійні фонди та волонтери, фахівці із соціальної роботи плідно та оперативно співпрацюють з представниками управління соціального захисту населення, а також з Центром надання вторинної правової допомоги та іншими суб`єктами соціальної роботи.

 Навантаження на надавачів послуг відповідно до Державного стандарту «Соціальна послуга профілактики» в межах норми.  

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

Скарг не було

Скарг не було

Скарг не було

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальної послуги

 

-

-

«добре»**

** Отже, за даними шкали оцінки якісних та кількісних показників «Соціальної послуги консультування» сумарна оцінка відповідає рівню «Добре».