Сьогодні 02-04-2020
Соборна районна у місті Дніпрі рада Офіційний портал

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій із проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Соборної районної у місті Дніпрі ради проведено внутрішню оцінку якості надання послуги «Кризового та екстреного втручання» за 2019 рік.

Оцінка якості надання послуги «Кризового та екстреного втручання» здійснювалась за критеріями, які визначено у відповідному Державному стандарті (затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016 року № 716), а саме: результативність; адресність та індивідуальний підхід; своєчасність; доступність та відкритість; повага до отримувача соціальних послуг; професійність.

При аналізі системи моніторингу за наданням послуги «Кризового та екстреного втручання» з’ясовано, що спеціалісти, які надають послугу, входять до складу мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (створено Наказом директора центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Соборної районної у місті Дніпрі ради № 18 від 28.02.2019). До складу мобільної бригади входять 3 фахівця із соціальної роботи, практичний психолог центру та керівник  - начальник відділу соціальної роботи.

При надходженні повідомлень про випадки насильства керівник мобільної бригади в оперативному режимі інформує про них інших суб`єктів соціальної роботи, вносить дані до журналу реєстрації кризових ситуацій та інших, передбачених чинним законодавством. Працівники мобільної бригади, в тому числі спільно з представниками УССД, ВСМС чи поліції, негайно або протягом 1 доби виходять за місцем мешкання потерпілих та здійснюють оцінку кризової ситуації, складають акт з надання послуги екстреного та кризового втручання.

Протягом 2019 року було надано послугу кризового та екстреного втручання 5 сім`ям з неповнолітніми дітьми щодо яких здійснено фізичне насильство. У результаті оцінки кризових ситуацій було з`ясовано, що діти не потребували тимчасового притулку, одягу чи харчування, відновлення документів чи супроводження до безпечного місця перебування. В 1 випадку дитині спільно з УССД та поліцією було видано направлення на СМЕ. Усім постраждалим надано послугу кризового консультування (100%), крім того, проведено профілактичну роз`яснювальну роботу з кривдниками. Усі справи щодо постраждалих від фізичного насильства дітей передано було правоохоронними органами до суду, в 1 випадку було винесено обмежувальний припис на спілкування матері з дитиною протягом 1 доби; в  4 випадках кривдників притягнуто до адміністративної відповідальності, в 1 випадку – до кримінальної відповідальності. Усі сім`ї, в яких діти постраждали від насильства, перебували/перебувають під соціальним супроводом. На кінець 2019 року послугу соціального супроводу з приводу насильства в сім`ї продовжують отримувати 4 сім`ї з дітьми, з однією сім`єю робота була завершена у зв`язку з систематичним невиконанням умов договору сім`єю та написанням письмової відмови від надання послуг у процесі надання послуги соціального супроводу.

Усі фахівці із соціальної роботи, психолог центру та начальник відділу соціальної роботи, які надають послугу, мають повну вищу освіту, пройшли відповідну підготовку щодо роботи з постраждалими від насильства. 

Також фахівці, які надають послугу, мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів соціальної послуги. Надавачі послуги щорічно проходять медичний огляд, мають медичні книжки, а також здійснюється щорічне оцінювання їх рівня професійних знань та навиків. Для надання послуги працівники центру протягом 2019 року були забезпечені комп’ютерною технікою та витратними матеріалами, канцелярським приладдям, приміщення Центру (площа Соборна, 7, к.121 – 123, 128,129,130,132) обладнані офісними меблями, для проведення індивідуальної роботи з клієнтами облаштовано консультаційну кімнату (к.132). Станом на кінець 2019 року центр соціальних служб не має власного транспортного засобу для оперативного здійснення виїздів у сім`ї за повідомленнями про насильство, за потреби автомобіль надається виконкомом. Комплексною соціальною  програмою підтримки сімей, дітей та молоді Соборного району на 2020 – 2025 роки передбачено кошти на фінансування діяльності мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в рамках якої надається послуга кризового та екстреного втручання, але станом на 02.01.2020 року ще бюджетні кошти на реалізацію Програми не виділено через дефіцит бюджету. Послуга надається на безоплатній основі.

Інформація щодо діяльності Центру поширюється під час надання соціальних послуг та через ЗМІ, зокрема висвітлюється на офіційній сторінці у мережі «Фейсбук». 

 

 

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

Скарг не було

Скарг не було

Скарг не було

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальної послуги

 

-

-

«добре»**

 

** Отже, за даними шкали оцінки якісних та кількісних показників «Соціальної послуги профілактики» сумарна оцінка відповідає рівню «Добре».