Сьогодні 19-04-2021
Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради Офіційний портал

Довідка

про підсумки економічного та соціального розвитку району за 2016 рік

Аналіз роботи промислових підприємств, які зареєстровані у Соборному районі свідчить, що за по підприємствах (юридичних особах),
які зареєстровані у Соборному (Жовтневому) районі м. Дніпра, обсяг роздрібного товарообороту за січень – вересень 2016р. склав 4732 млн. грн. (січень – вересень 2015 року становив 3166735,9 тис. грн. )

По підприємствах (юридичних особах), відокремлених підрозділах юридичних осіб, які зареєстровані у Соборному районі м. Дніпра, обсяг реалізованих послуг за січень – вересень 2016р. становив 5326,6 млн. грн., ( за січень-вересень 2015 року становив 3489,9 млн. грн. ) питома вага обсягу реалізованих послуг в загальному обсязі міста – 27,7%.

Основною задачею в роботі податкової інспекції протягом 2016 року було забезпечення податків у дохідну частину, як державного, так і місцевого бюджету, міською та обласною сесіями.

До державного бюджету України за 2016 рік інспекцією мобілізовано податків, зборів (обов’язкових платежів) в обсязі 1 061 915,4 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року рівень мобілізації збільшився на 43,0% або на 319 155,7 тис. грн.

До місцевого бюджету за 2016 рік надійшло 931 918,7 тис. грн., що на 46,8% більше, ніж за 2015 рік (або на 296 913,01 тис. грн.). У 2016 році найбільші суми до місцевого бюджету надійшли у розрізі наступних податків:

 • сума податку з доходів фізичних осіб у 2016 році склала 647 067,5 тис. грн. (100%);
 • сума плати за землю склала 164 949,0 тис. грн. (100%).

Стосовно інформації про виконання бюджету району у 2016 році, то за інформацією фінансового управління  виконкому Соборної районної у місті ради  в частині дохідної частини за підсумками звітних даних про виконання бюджету району у місті за 2016 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів до загального фонду бюджету району у місті надійшло доходів у сумі 398 058 183 грн, що становить 97,2% до річних планових показників.

У порівнянні з попереднім роком, обсяг фінансового ресурсу загального фонду бюджету району у місті збільшився на 45 112 836 грн.

До загального фонду бюджету району у місті надійшло податків та неподаткових платежів у сумі 133 481 551 грн. Рівень виконання планових показників на 2016 рік складає 94,7%. У порівнянні з 2015 роком надходження зменшились на 2 163 078 грн.

З державного бюджету до загального фонду бюджету району у місті надійшло субвенцій на здійснення програм соціального захисту населення в сумі 163 087 139 грн. та освітньої субвенції в сумі 79 128 497 грн., що становить відповідно 99,9 % та 97,5% до річного плану.

У складі доходів загального фонду бюджету району у місті враховано обсяг інших субвенцій з міського бюджету в сумі 22 360 996 грн. або 93,2% до річних планових призначень.

У 2016 році дохідну частину загального фонду бюджету району у місті у відсотковому відношенні за питомою вагою складали: трансферти – 66,5 %; надходження податків, зборів та неподаткових платежів – 33,5 %; тоді, як в минулому році трансферти становили 61,6 %, надходження податків, зборів та неподаткових платежів – 38,4 %.

Основні надходження до загального фонду бюджету району у місті забезпечили: плата за землю 46,9 % (62 598 288 грн), податок та збір на доходи фізичних осіб 34,2 % (45 639 747 грн), платежі плати за надання адміністративних послуг 12,6 % (16 822 375 грн), державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України    4,4 % (5 933 395 грн).

Надходження вказаних видів платежів забезпечили у звітному році 98,1 % всіх надходжень податків та неподаткових платежів загального фонду бюджету району у місті.

Видаткову частину загального фонду бюджету району виконано в сумі                      398 369 926 грн., що становить 94,6 % до уточнених призначень на рік. Видатки спеціального фонду проведені в сумі 24 529 639 грн., в тому числі за рахунок трансфертів з міського бюджету 2 430 810 грн., за рахунок коштів що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду)  2 647 853 тис. грн.

В порівнянні з попереднім роком   видатки зросли по загальному фонду на 65 507 214. грн., по спеціальному фонду зменшились  на 525 175 грн.

Плановий обсяг видаткової частини загального фонду  бюджету району у порівняні з первинним бюджетом, затвердженим у березні з урахуванням усіх змін протягом року в цілому збільшено на 132 405 503 грн., в тому числі:

- збільшено бюджетні призначення по трансфертам, отриманих з вищестоящих бюджетів на суму 47 160 869 грн.;

- спрямовано вільного залишку бюджетних коштів, що склався на 01.01.2016 на суму 11 752 201 грн.;

-  збільшено планових показників надходжень від податків та зборів на        73 492 433 грн. які  направлено на збільшення планових призначень для фінансування з бюджету району  утримання  освітньої галузі.

На фінансування захищених статей видатків із загального фонду бюджету району спрямовано 382 510 325  грн., питома вага яких сягнула 96% в загальному обсязі видатків. У порівнянні з 2015 роком видатки зросли на 66 941 925 грн.                   

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери проведені своєчасно та в повному обсязі на загальну суму 175 120 106 грн, що становить 95,4 % до річного плану, в порівнянні з попереднім роком видатки збільшились на 36 272 112 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих бюджетними установами та закладами, з бюджету району склали 29 287 241 грн., з них: за теплову енергію – 18 145 180 грн., за водопостачання та водовідведення – 1 169 898 грн., за електричну енергію – 7 501 090 грн., за природний газ –                             2 471 073 грн. Видатки проведені на 2 458 266 грн. менше, ніж за 2015 рік.

Видатки на придбання продуктів харчування проведені у сумі                                      12 957 941 грн., що становить 76 % до плану на рік.

На інші поточні видатки у звітному році спрямовано 15 859 601 грн. проти 17 294 312 грн., проведених видатків у 2015 року.

Заборгованість по зобов'язанням бюджету обліковується станом на 01 січня 2017 року по загальному фонду в сумі 45 392 593 грн., у тому числі по: предметам, матеріалам, обладнанню та інвентарю – 50 434 грн.; продуктам харчування – 93 443 грн.; оплаті послуг (крім комунальних) – 101 063 грн.; оплаті теплопостачання – 114 609 грн.; оплаті водопостачання та водовідведення – 59 363 грн.; оплаті електроенергії – 2 882 грн.; оплаті природного газу –    340 251 грн.; іншим виплатам населенню – 44 630 548 грн.

Кредиторська заборгованість зросла на 35 637 850 грн. проти показника на початок року.

Основний відсоток цієї заборгованості або 98% – це заборгованість по видаткам, які проводяться за рахунок субвенцій з державного та міського бюджетів на виконання програм соціального захисту населення у сумі                 44 630 548 грн., з якої: 44 425 228 грн. – заборгованість з пільг та субсидій населенню за житлово-комунальні послуги; 722  грн. – заборгованість з надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу; 70 790 грн. – з інших пільг передбачених законодавством, наданих у 2015 році; 133 808 грн. – з надання адресної допомоги на оплату комунальних послуг.

         Протягом 2016 року робота Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Дніпропетровську  була спрямована на забезпечення своєчасної виплати пенсій та інших соціальних виплат.

В цілому по управлінню затверджений план на 2016 рік з надходження власних коштів, які адмініструє Пенсійний фонд , виконаний на 77,2 %. До бюджету фонду надійшло 33,1 млн.грн. при плані 42,9 млн. грн.

До загального фонду Державного бюджету за 2016 рік було спрямовано збору за додатковими ставками з окремих видів господарських операцій в сумі 250,3 млн.грн., що складає 261,1 % планових показників.

По Соборному районі протягом  2016 року кількість боржників по страховим внескам не змінилась, заборгованість по району зменшилась на 167,63 тис.грн. та складає  878,49 тис.грн. по 31 боржнику.

З загальної суми заборгованості по страховим внескам борг по підприємствам банкрутам складає 99,78 тис. грн., або 11,35%, найбільшими боржниками є   ТОВ Аскон Україна - 29,3 тис.грн., ДП “Дніпррембудсервіс”-68,43  тис.грн. 

Борг по підприємствам комунальної форми власності складає                  183,61 тис. грн. По підприємствам  Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Жовтневого району - 119,72  тис. грн.,  Комунальне житлово - експлуатаційне підприємство № 37 — 28,55 тис. грн.

Заборгованість по економічно-активним підприємствам складає               16,75 млн. грн. найбільші з них: СУЕМР-5 АТФ “Укргазбуд” -277,98 тис.грн., КП “Південукргеологія” - 1,69 млн.грн., СУ-12 АТФ “Укргазбуд” -                     2,56 млн. грн.

В загальній сумі боргу заборгованість з відшкодування витрат на виплату та доставку  пільгових пенсій за 2016 рік збільшилась на 332,3 тис.грн. та складає 8,5  млн. грн., або 44,1 % (від  загальної суми заборгованості).

Заборгованість з відшкодування різниці у пенсіях наукових працівників за  2016 року збільшилась  на 1,1 млн.грн. і становить 9815,46 тис.грн. Найбільшими боржниками є НВП ПАТ “Орбіта” - 472,24 тис.грн.,  НДКТІТП ім. Я.Ю. Осада — 8,6 млн.грн.

За даними Державної фіскальної служби по Соборному району кількість легалізованих робочих місць склала 35,  додатково єдиного внеску надійшло в сумі 14,76 тис. грн . 

Станом на 01.01.2017 на обліку в Соборному районі   перебуває 38 622   одержувачів пенсій.

Виплата пенсій 89,1% пенсіонерів проводиться через 34 банки.

Протягом квітня - грудня 2016 року призначено 874 пенсії, проведено їх перерахунки 3370 працюючих пенсіонерів, встановлено 41 пенсію за особливі заслуги перед Україною.

Проведено перерахунок пенсій, надбавок, підвищень у зв’язку із зміною розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. З 1 травня 2016 року перераховано 27563 пенсій, з 1 грудня 2016 року перераховано 27273 пенсій.

Середній розмір пенсійної виплати по Соборному району становить 2072,84 грн.

Забезпечується виплата пенсій 2176 особам, які переїхали з окремих регіонів Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (3 особи).

Прийнято 1199  заяв з необхідними документами для виготовлення електронних пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам.

У порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року № 365 “ Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам ”. Комісією з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам розглянуто 375  заяв.

Протягом 12 місяців 2016 року простежується тенденція зменшення кількості громадян, які звертаються до центру зайнятості. За цей період до Соборного районного центру зайнятості звернулись за сприянням у працевлаштуванні та отримали статус безробітного 1459 осіб, що на 183 особи менше, ніж за  відповідний період минулого року.

Всього перебувало на обліку як безробітні 2148 осіб (на 229 осіб менше, ніж в минулому році), в т.ч.:

 • 1307 жінок, що становить 60,85% від загальної кількості безробітних;
 • 883 осіб - молодь у віці до 35 років (41,11%).

Станом на 01.01.2017 року в Соборному районному центрі знаходяться на обліку   528 безробітних осіб, що на 161 безробітних менше, ніж було  станом на 01.01.2016 року.

Протягом звітного періоду за направлення центру зайнятості було працевлаштовано 1284 незайнятих громадян, що на 1,18% більше, ніж за відповідний період минулого року, з них 929 безробітних (на 3,22 більше, ніж у минулому році). Рівень працевлаштування безробітних у січні-грудні 2016 року склав 43,25% (у січні - грудні 2015 році – 37,86%).

Постійно проводиться робота щодо залучення безробітних для організації підприємницької діяльності за рахунок одержання одноразової виплати допомоги по безробіттю. В січні – грудні 2016 року  її отримали 7 чол. За січень-грудень 2016 року на обліку в центрі знаходилось 668 осіб, не зайнятих трудовою діяльністю, які  потребують соціального захисту, з них безробітних – 529 осіб відповідної категорії.

Всього за відповідний період 2016 року були працевлаштовані 240 громадянина даної категорії, за аналогічний період 2015 року – 218 чол.

Рівень працевлаштування безробітних, які закінчили навчання, у звітному періоді становить 99.5 %.

Управлінням соціального захисту населення протягом 2016 року проводилась робота на виконання реформування оплати праці в Україні.

                   З учасниками бойових дій антитерористичної операції, зареєстрованими в управлінні, постійно ведеться  інформаційно - роз’яснювальна робота щодо можливості їх професіональної адаптації шляхом навчання. На теперішній час 11 учасників бойових дій АТО отримали професію водія  автотранспортних засобів категорії  «В, С», «С», «Д» у філії «Дніпропетровський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс» та 8 продовжують навчання у Дніпропетровській об’єднаній технічній школі  Товариства сприяння оборони України для отримання професій водія  автотранспортних засобів категорії  «В, С», «С».

         За  звітний  період  2016 року  в  управлінні  зареєстровано  81 колективний договір, якими охоплено 15,6 тис. чоловік.

Згідно Постанови КМУ від 29.01.2003 № 117 “ Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги ”, станом на 30.12.2016 в управлінні соціального захисту населення Соборної районної у м. Дніпрі ради на обліку знаходяться 26427 пільговиків, у тому числі: ветеранів війни – 4235 (у т.ч. УБД АТО - 488), ветеранів праці – 8868, ветеранів військової служби та МВС - 1493, чорнобильців - 599, реабілітованих – 7, дітей війни –13893, багатодітних сімей – 417, інших категорій – 15632, пенсіонери за віком - 20181.       За 2016 рік нарахована виплата готівки на придбання твердого палива та скрапленого газу – 14 пільговикам на суму 17033,52 грн., профінансовано – 14 пільговикам на загальну суму 17033,52 грн.

Станом на 30.12.2016 управлінням видано 87 посвідчень «Батьки багатодітної сім’ї» та 133 посвідчення «Дитина з багатодітної сім’ї».

Відповідно до Постанови КМУ від 27.04.2016 №319 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ» з 01.05.2016 – 3209 пільговикам було виконано закриття пільг на житлово-комунальні послуги у зв’язку з тим, що призначено субсидію.

За 2016 рік за власним бажанням (заявою) відмовилися від призначення субсидії для відновлення пільг на житлово-комунальні послуги – 180 осіб.

Станом на 30.12.2016 рік спожито та взято на облік до управління розрахунків по пільгам за поточний рік на суму 20 млн. 501 тис. 173,15 грн. Профінансовано (отримано) з початку року 16 млн. 191 тис. 607,11 грн.

Щомісяця управлінням проводиться зняття з обліку ЄДАРП громадян, які померли, на підставі наданої інформації з відділу реєстрації смерті Дніпропетровського міського управління юстиції.

           За 2016 рік надано допомоги (грошової та допомоги на поховання) за щомісячними рішеннями виконкому на суму 47657000 грн.

Станом на 30.12.2016 року до управління надійшло 1212 звернень громадян, з них 550 звернень надійшло через виконком Соборної районної у місті Дніпрі ради, з них:

        - 18 заявників звернулись за допомогою на поховання  померлого і  згідно рішень виконкому Соборної районної у місті Дніпрі ради отримали грошову допомогу ( у розмірі 1600 грн. кожному);

         - 355 заявників отримали матеріальну допомогу, згідно рішень  виконкому районної у місті Дніпрі ради, на загальну суму 447770 грн.;

            Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» управлінням  з 15.10.2014 року здійснюється прийом громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної  операції, із видачею відповідної довідки про взяття на облік.

За 2016 рік до управління звернулось 7343 осіб означеної категорії. Всі громадяни внесені в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» 3019 заявникам призначено та нараховано зазначену щомісячну допомогу на загальну суму 22 млн. 062 тис. 628,88 грн.

     Станом на 30.12.2016  до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги внесено 488 учасників антитерористичної операції, які отримали статус учасника бойових дій, із них: інвалідів війни – 13, учасників бойових дій – 473, учасників війни – 2.

На виконання рішення Дніпропетровської міської ради від 25.02.2016 №97 «Про подовження терміну дії на 2016 рік Порядку надання у 2015 році адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, що зареєстровані у м. Дніпропетровську» 427 учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей,   що   проживають   та    зареєстровані   у    Соборному  районі м. Дніпра, подовжено адресну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг.

  Протягом 2016 року до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області було подано 22 запити щодо перевірки доходів громадян, які одержують державну соціальну допомогу.

Протягом звітного періоду державними соціальними інспекторами проведено 4043 обстежень матеріально-побутових умов заявників та складено відповідні акти.

  Крім того відділом державних соціальних інспекторів перевірено 447 особових справ заявників. Здійснено 411 перевірок достовірності інформації про доходи та майновий стан отримувачів допомоги шляхом запитів.

Кількість випадків виявлення недостовірної інформації про доходи та майновий стан отримувачів допомоги – 18.

 В розрізі вищезазначеного необхідно наголосити на роботі відділу цивільного захисту населення, з питань надзвичайних  ситуацій та мобілізаційної роботи у 2016 році.

         У 2016 році організовано роботу групи управління та оповіщення щодо проведення весняного та осіннього призову громадян на строкову військову службу.

         Протягом 2016 року проведено 26 засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто питання безпеки та цивільного захисту населення. Найбільш важливі питання, розглянуті на виїзних засіданнях комісії: підтоплення території за адресою: пров. Садовий, 3; витік аміачної води із автоцистерни на ТОВ ПМТО «Реагент» за адресою: вул. Трудових Резервів, 6; витік газу з системи газопостачання будинку № 98 по вул. Набережній Перемоги; про зсув ґрунту по вул. Червоноповстанська балка, 6/2; розлиття ртуті на території Інституту чорної металургії по вул. Стародубова, 1; пожежа за адресою вул. В. Вернадського, 33; про зсувонебезпечну ситуацію по вул. Героїв Крут, 3.

         На виконання програми «Безпечний район на 2016-2017 роки» у 2016 році проведено закупівлю пожежних рукавів на загальну суму      35 292 грн. для підвищення оперативного реагування 1 державної пожежно-рятувальної частини на надзвичайні ситуації.

    Протягом     2016 року     територіальним     центром    надані послуги 1429

громадянам.

За звітний період обстежено 407 осіб,  23 громадянина в зв’язку з розглядом заяв по компенсаційним виплатам, згідно постанови КМУ від 29.04.2004 р. №558. Взято на обслуговування 150 чол., знято – 200 чол., по причині смерті – 85 чол.

Оновлені медичні карти 319 пенсіонерам надомного відділення.

        За звітний період пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам, що перебувають на обслуговуванні територіального центру надана допомога на загальну суму 409,32 тис. грн.

Протягом  2016 року поповнена матеріально-технічна база територіального центру на 1201,97 тис. грн., а саме:

 • 47,00 тис грн. оснащення пункту прокату засобів реабілітації (субвенція міської ради);
 • 72,09 тис. грн. забезпечення соціальних робітників спецодягом та інвентарем – халати, куртки, плащі, гумові чоботи, мокасини, сумки візки, велосипеди (субвенція міської ради);
 • 805,86 тис. грн. поліпшення матеріально-технічної бази установи (субвенція міської ради);
 • 54,50 тис. грн. проведено ремонт коридору І поверху та східних маршів (субвенція міської ради);
 • 80,52 тис. грн. придбання та встановлення протипожежної сигналізації (субвенція міської ради);
 • 47,20 тис. грн. оснащена матеріально-технічна база структурних підрозділів за рахунок коштів депутатів міської ради;
 • 85,96 тис грн. на кошти депутатів міської ради проведено ремонт даху та приміщення їдальні, кімнати відпочинку підопічних відділення денного перебування.
 • 8,84 тис грн. з бюджету районної ради .

 КВЖРЕП Жовтневого району власними коштам виконало  роботи на суму 3 млн.830 тис. 663 грн., а саме: заміна труб каналізації, заміна труб ХВП, заміна труб ЦО, теплоізоляція трубопроводів, ремонт електромереж, ремонт покрівель, ремонт водостічних  систем,  герметизація між панельних швів, ремонт фасадів, ремонт сходових клітин, заміна віконних блоків сходових клітин на металопластикові склопакети, заміна дверей входу у підвал, технічний поверх  тощо, ремонт дверей перехідних лоджій, ремонт вимощення. Підрядні організації, в свою  чергу,  за кошти бюджету міста виконали роботи на суму 26 млн.143 тис. 400 грн., а саме:ремонт покрівель, ремонт фасадів, ремонт сходових клітин, ремонт сантехсистем, ремонт електромереж, ремонт ліфтів, ремонт вимощення.

Відділом комунального господарства на благоустрій території району витрачено 4 млн. 722 тис. 913,83 грн.,  а саме:  утримання парку ім. В. Дубиніна, Севастопольського парку, прибирання випадкового сміття,  ліквідація стихійних звалищ, прибирання прилеглої території кладовищ,  покіс шкідливої та карантинної рослинності, знесення сухих та аварійних дерев, обрізка та омолодження дерев, прибирання доріг в осінньо – зимовий період (придбання солі 50т. та піску 185т.), інвентаризація зелених насаджень, поточний ремонт доріг у приватному секторі

         Рішенням Соборної районної у місті Дніпрі ради від 15.12.2016 №94 «Про припинення юридичної особи – відділу освіти Соборної районної у місті Дніпрі ради шляхом ліквідації» розпочато процес ліквідації відділу освіти. У 2016 році відділ освіти, заклади освіти району проводили цілеспрямовану роботу щодо розвитку, удосконалення освітньої галузі району.

В районі функціонує розгалужена мережа закладів освіти – всього 44.

Із 17 ЗНЗ:

 • 3 - спеціалізовані школи (СШ№23 з поглибленим вивченням англійської мови, СШ № 67 еколого – економічного профілю, СШ№71 художньо – архітектурного напрямку);
 • 5 - навчально-виховних комплекси (НВК № 66, 79, 100, 111, 130);
 • 8 - середніх загальноосвітніх шкіл (СШ№10, 20, 35, 73, 76, 83, 107, 140)
 • 1- заочна школа.

З 01.09.2016 в заочній школі за адресою: вул. Мандриківська, 48 призупинено навчально-виховний процес у зв’язку з відсутністю контингенту учнів,  триває процес ліквідації.

На початок 2016-2017 навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах району навчається 10985 учнів. На кінець 1 семестру – 10934 учня.

В навчальних закладах району проводиться систематична робота  на виконання розпоряджень голови Дніпропетровської міської ради  від 19.08.2014 №437-р та Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради від 29.08.2014 №115 «Про організацію роботи щодо внутрішньо переміщених осіб». На сьогодні дітей та учнів, які постійно мешкали на території АР Крим, Донецької та Луганської областей та наданий час змінили місце проживання, до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів влаштовано 440 дітей.

Всього в 27 дошкільних навчальних закладах та групах для дітей дошкільного віку в НВК №111,66  обліковується 4237 дітей дошкільного віку. Діти п’ятирічного віку 100-відсотково охоплені дошкільною освітою.

Із загальної кількості дошкільних навчальних закладів:

15  загального розвитку;

8 комбінованого типу ( ДНЗ №№ 47, 144, 155, 164, 302, 311, 337, 347 -  групи для дітей з вадами мови);

3 компенсуючого типу (ДНЗ № 14- для тубінфікованих дітей, ДНЗ № 310 – для дітей хворих на сколіоз, ДНЗ № 319 – для дітей з вадами зору);

1 Центр розвитку дитини № 3 «Малюк».

Розвивається мережа груп ДНЗ, для задоволення потреб населення у грудні 2016 року відкрито додаткова група в ДНЗ№14 (для дітей раннього віку).  Відкриття двох груп з порушенням мови в ДНЗ№155 перенесено на лютий 2017 року. Ремонтні роботи в ДНЗ№14 виконані за кошти міського бюджету, за кошти районного бюджету та за участю  ЮНІСЕФ здійснено устаткування приміщення групи.

В закладах освіти постійно підтримується відповідний санітарно-технічний стан та проводяться заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів.

Так у 2016 році закуплено предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на 3604,6 тис. грн., придбано предметів і обладнання довгострокового користування на суму 5552,6 тис. грн., виконано роботи по коду реконструкції та реставрації на суму 1 тис. грн., капітальні ремонти на суму 205,2 тис. грн., на оплату комунальних послуг та поточних ремонтів використано 1350,5 тис. грн.

Пріоритетними напрямками діяльності Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є, перш за все, соціальна підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах; популяризація сімейних форм виховання; попередження раннього соціального сирітства та соціальна підтримка дітей та молоді пільгових категорій. Крім того, новими напрямками роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді стала соціальна підтримка та за потреби супровід сімей та осіб із числа внутрішньо переміщених, а також сімей, члени яких є учасниками АТО (в тому числі і сім’ї, члени яких загинули під час АТО).

         Протягом 2016 року було проведено 12 засідань Координаційної ради з питань соціальної роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах. На цих засіданнях було розглянуто 146 справ сімей та осіб. Протягом звітного періоду під соціальним супроводом центру перебувало 33 сім’ї (54 дитини), з них 4 сім’ї опікунів та 6 багатодітних родин. Знято з соціального супроводу 19 сімей (15 знято з позитивним результатом та 4 – у зв’язку з невиконанням умов договору), взято під соціальний супровід 19 сімей (27 дітей). На кінець 2016 року під соціальним супроводом перебуває 14 сімей (15 дітей), на обліку у центрі СССДМ перебуває 87 сімей (150 дітей).

           Також протягом 2015 року соціальними послугами було охоплено 22 сім’ї, члени яких є учасниками антитерористичної операції. Їм було надано 31 соціальну послугу.        

         З метою зменшення показників раннього соціального сирітства спеціалістами центру за повідомленням суб’єктів соціальної роботи, зокрема закладів охорони здоров’я, проводилась робота з жінками, які мали намір відмовитись від своєї новонародженої дитини або існував такий ризик. Всього протягом 2016 року було отримано 66 повідомлень про жінок, у яких існує ризик відмови від своєї новонародженої дитини. У результаті соціально-психологічної роботи 53 жінки (82%) породіль залишили дитину, а 18 % - відмова. Всього залишено у державних закладах 12 дітей (в основному через вади здоров’я дітей, низький матеріальний стан матерів).

         Протягом 2016 року було зафіксовано 10 повідомлень про 9 сімей (в них 12 дітей) щодо  можливих фактів жорстокого поводження чи насильства в них. Факти  жорстокого поводження з дітьми підтверджено в 2 випадках, сім’ї взято на облік сімей у СЖО та під соціальний супровід.

Станом на 01.01.2017  на обліку в управлінні-службі у справах дітей Соборної районної  у місті Дніпрі ради перебуває 135 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме:

 • 104 дитини виховуються в сім’ях опікунів та піклувальників;
 • 6 дітей виховуються у дитячих будинках сімейного типу;
 • 4 дитини є вихованцями прийомних сімей;
 • 16 дітей перебувають у державних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • 4 учні перебувають у навчальному закладі на повному державному забезпеченні;
 • 1 дитину тимчасово влаштовано до центру реабілітації.

Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування щомісячно отримують єдиний проїзний квиток, забезпечуються безкоштовним харчуванням, запрошуються на святкові та благодійні заходи.

Протягом 2016 року управлінням-службою у справах дітей Соборної районної  у місті Дніпрі ради виявлено 22 дитини, які залишились без батьківського піклування. За результатами проведеної роботи 8 дітей влаштовано під опіку (піклування), 7 дітей усиновлено, 5 дітей влаштовані до державного закладу, 1 дитина перебуває в центрі реабілітації, 1 дитина повернута батькам.

Станом на 01.01.2017 на території Соборного району місті Дніпра створені та функціонують 7 прийомних сімей, в яких виховуються 9 прийомних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Рішеннями виконавчого комітету Соборної районної у місті Дніпрі ради влаштовано під опіку 21 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування.

Протягом 2016 року за рішеннями Жовтневого районного суду                    усиновлено 12 дітей.

Протягом звітного періоду управлінням-службою у справах дітей районної  у місті Дніпрі ради проведено ряд заходів практичного та організаційного характеру, а саме:

 • обстежено житлово-побутові умови проживання 114 дітей;
 • направлено 19 пакетів документів на притягнення батьків до адміністративної відповідальності відносно дітей (розглянуто судом 17 адміністративних протоколів);
 • підготовлено та направлено 8 позовних заяв на позбавлення батьківських прав батьків стосовно дітей, з них: прийнято 4 рішення про позбавлення батьківських прав батьків, 4 справи знаходяться на розгляді). Крім того, у 2016 році прийнято 1 рішення про позбавлення батьківських прав за матеріалами минулих років.

Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Соборної районної у місті Дніпрі ради проведено протягом 2016 року наступні заходи.

Відповідно до рішення Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради від 25.12.2015 № 15 «Про затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей Жовтневого району на 2016-2018 роки», протягом 2016 року було оздоровлено 49 дітей пільгових категорій. Крім того, протягом звітного періоду до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Соборної районної у місті Дніпрі ради надійшло 5 звернень із проханням встановлення дитячих та спортивних майданчиків за вказаними адресами.

Протягом 2016 року відділом проведено понад 30  заходів з питань організації та здійснення діяльності у сферах культури та загального розвитку. Найбільше необхідно зазначити про наступні заходи: конкурс проектів логотипу та герба району,  соціальний проект «КІТ»,  міжнародний соціальний благодійний проект «Тиждень добрих справ»,  турнір з міні-футболу «Кубок Жовтневої районної молодіжної у місті Дніпропетровську ради»; турнір з більярду "Соборна Зірка", відкритий чемпіонат з армрестлінгу «Соборна сила», організовано разом з ГО «Файна родина» соціально-спортивний захід для дітей та їх батьків «Файні перегони», щорічний конкурс серед дівчат шкіл Соборного району «Міс школярка» у якому дівчата будуть боротися за титул Міс 2016.

Впродовж 2016 року до виконкому Соборної районної у місті Дніпрі ради надійшло 2280 звернень громадян, в яких було порушено 2300 питань, що на 4% більше, ніж за відповідний період 2015 року. У 2016 році колективні звернення, у порівнянні з 2015 роком,  зменшилися у 2 рази и склали 2,4% від загальної кількості звернень.

Аналіз звернень, які надійшли через органи влади вищого рівня показує, що в цих зверненнях, як і в минулому році домінують питання житлово-комунального господарства: відсутність або неякісне опалення, санітарний стан території, ліквідація стихійних сміттєзвалищ та питання благоустрою.

Найбільша кількість звернень, яка надійшла з органів влади вищого рівня – це питання ліквідації сміттєзвалища по вулиці Запорізьке шосе, біля АЗС «Формула» та біля ПНД №6, яке утворилося внаслідок вивозу сміття вантажними машинами. Тільки з «Гарячої лінії голови облдержадміністрації» на розгляд до районної ради надійшло 19 звернень громадян. 15.09.2016 відділом комунального господарства Соборної районної ради були виконані роботи з ліквідації стихійного сміттєзвалища в Тунельній балці з боку Запорізького шосе.

Аналіз звернень, які надійшли у 2016 році свідчить, що найбільша їх кількість складається з таких питань соціального захисту (605), житлово-комунального  господарства (330), сім’ї , дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури та спорту (326), житлової політики (278).

14 учасників бойових дій в зоні проведення  АТО отримали матеріальну допомогу на загальну суму 17 300,00 грн.

Всього у 2016 році матеріальну допомогу отримали 355 громадян на загальну суму 447 770,00грн., що у 3,8 разів більше ніж у 2015 році.

Протягом 2016 року кількість звернень, пов’язаних з розміщенням торговельних кіосків, стихійної торгівлі значно зменшилась. Так, наприклад питання стихійної торгівлі, у порівнянні з минулим роком зменшились у 4 рази.

Всі інші питання, які порушують громадяни у своїх зверненнях є більш-менш сталими і стосуються різних сфер життєдіяльності людини та відповідають людським і соціальним потребам, які потребують вирішення за допомогою органів влади.