Сьогодні 19-04-2021
Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради Офіційний портал

 


Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами
Соборної районної у місті Дніпрі ради

 

Назва виконавчого органу    /    Назва адміністративної послуги

Сектор взаємодії з комунальними підприємствами, житлового фонду та сприяння розвитку об’єднань власників житла

Постановка на квартирний облік при виконкомі районної у місті ради за місцем проживання

Постановка на квартирний облік бажаючих отримати житло в житлово-будівельному кооперативі

Погодження надання житлових приміщень серед черговиків підприємств, установ, організацій

Видача актів районної технічної комісії

Видача довідок про перебування на квартирному обліку

Запити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Видача копії (дублікату) ордера на житлове приміщення

Відділ комунального господарства

Внесення змін до списків автогаражних кооперативів у районі

Управління-служба у справах дітей

Відрахування неповнолітніх студентів

Влаштування дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, до державного закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою чи дитиною, позбавленою батьківського піклування, призначення опіки над майном

Надання висновку про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини

Надання висновку про можливість бути усиновлювачем

Надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Направлення до притулку

Створення прийомної сім’ї та влаштування дітей

Надання висновку про доцільність усиновлення дитини дружини (чоловіка) та його відповідність інтересам дитини

Надання акту обстеження житлово-побутових умов проживання

Надання дозволів на правочини стосовно майна/житла, яке на праві власності належить дітям або право користування яким мають діти

Надання дозволів на придбання/дарування майна/житла на ім’я малолітніх/ неповнолітніх осіб

Надання згоди на розпорядження грошовими коштами/розрахунковими рахунками на ім’я малолітніх/неповнолітніх осіб

Надання дозволів на укладання договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно

Надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі

Надання згоди на приватизацію житла, в якому зареєстровані діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Встановлення порядку щодо участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо

Визначення місця проживання дитини у спорі між батьками

Позбавлення батьків дитини/одного з них батьківських прав

Надання дозволу на визначення імені, прізвища дитини та зміни прізвища дитини

Відділ організаційного забезпечення роботи ради та виконкому

Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення (територіального, квартального, мікрорайонного, будинкового, вуличного комітету)

Легалізація органу самоорганізації населення (територіального, квартального, мікрорайонного, будинкового, вуличного комітету) шляхом його реєстрації

Внесення змін до Положення про орган самоорганізації населення

Продовження терміну повноважень органу самоорганізації населення

Припинення повноважень органу самоорганізації населення

Управління праці та соціального захисту населення
Встановлення статусу дитина війни

Надання довідки про перебування на обліку в базі ЄДАРП

Надання готівки на придбання твердого палива та скрапленого газу

Надання посвідчення особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, І категорії та вкладки до нього

Надання посвідчення дитини, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи

Надання посвідчення особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи

Надання посвідчення вдови (вдівця) особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської кастрофи

Надання посвідчення "Інвалід війни"

Надання посвідчення "Учасник війни"

Надання посвідчення "Член сім′ї загиблого"

Надання посвідчення "Жертви нацистських переслідувань"

Надання посвідчення "Ветеран праці"

Надання посвідчення на дитину-інваліда або інваліда з дитинства

Проведення повідомної реєстрації колективних договорів

Підготовка документів для надання опікуну (піклувальнику) дозволу на продаж житла (земельної ділянки), яке належить підопічному на праві особистої власності

Надання довідки про отримання (неотримання) соціальної допоги

Надання путівок на санаторно-курортне лікування ветеранам війни придбаних за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом

Надання талонів на пільговий проїзд ветеранам війни

Надання довідки вдовам (вдівцям) померлих ветеранів війнита та осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Надання посвідчень батьків багатодітної сім′ї та дітям з багатодітної сім′ї
Надання направлення на виготовлення протезно-ортопедичних виробів
Надання державної соціальної допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням
Надання допомоги при усиновленні дитини
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім′ям,на загальних підставах та як виняток, за рішенням комісії по субсидіях та допомозі малозабезпеченим сім′ям
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства І, ІІ, ІІІ груп, дітям-інвалідам у віці до 18 років та допомоги на догляд
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та івалідам та допомоги на догляд
Надання тимчасової державної соціальної допомого дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають змоги утримувати дитину або місце проживання їх невідоме
Надання соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям та прийомним батькам
Надання державної соціальної допомоги на поховання інваліда з дитинства та дитини-інваліда до 18 років
Надання допомоги на поховання осіб, які не мають права на пенсію та інвалідів
Надання щомісяної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним
Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого пічного побутового палива
Надання державної соціальної допомоги одиноким матерям
Надання державної соціальної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Надання державної соціальної допомоги при народженні дитини
Надання державної соціальної допомоги у зв′язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі державного соціального страхування
Надання дублікату посвідчення особи,постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, в разі його втрати або непридатності до подальшого використання
Надання термінової натуральної допомоги окремим категоріям громадян району
Надання допомоги на поховання осіб працездатного віку, які не працювали, не вчились, не перебували на обліку в центрі зайнятості населення та не займалися підприємницькою діяльністю
Надання адресної грошової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян району
Надання харчових наборів окремим категоріям громадян району
Проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян за їх особистими заявами
Підготовка Подання до суду щодо доцільності призначення опікуна (піклувальника) в особі заявника
Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам
Збір документів та підготовка електронного замовлення до заводу-виробника на виготовлення технічного та іншого засобу реабілітації окремим категоріям населення
Призначення щомісячної компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги
Призначення компенсації по догляду за інвалідом І гр. або престарілим старше 80 років
Надання довідки за заявою громадянина про наявність в архівній пенсійній справі документів, які його цікавлять
Надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг за рішенням комісії управління праці та соціального захисту населення
Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"