Сьогодні 28-09-2020
Соборна районна у місті Дніпрі рада Офіційний портал

Соборне управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих фізичними особами у 2018 році. Громадяни можуть повернути частину сплаченого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, скориставшись правом на податкову знижку. Таке право передбачено статтею 166 Податкового кодексу України, згідно з якою до податкової знижки дозволено включати суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.

Платник податку має право скористатися податковою знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім'ї першого ступеня споріднення:

- не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

- не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

Таким чином внутрішньо переміщена особа, яка має офіційну заробітну плату та офіційно наймає житло, має право скористатися правом на податкову знижку (при дотриманні вищезазначених умов) за 2018 рік (жовтень-грудень), подавши податкову декларацію про майновий стан і доходи до кінця цього року.

Декларація надається за місцем фактичного проживання, якщо платник податків подав до контролюючого органу за місцем фактичного проживання/перебування Заяву за формою № 5ДР та пред’явив при цьому довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 

Обов’язкове нарахування мінімальної заробітної плати

Соборне управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області інформує платників податків, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР із змінами та доповненнями (далі – Закон) заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Згідно з ст. 3 Закону мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці. Гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати визначено ст. 3 прим. 1 Закону.

Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці (ст. 15 Закону). Статтею 35 Закону передбачено, що контроль за додержанням законодавства про оплату праці здійснюють: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та органи доходів і зборів.

Згідно з п. 80.1 та п.п. 80.2.7 п. 80.2 ст. 80 Податкового кодексу України у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету контролюючі органи здійснюють фактичну перевірку без попередження платника податків (особи).

Електронні сервіси ДФС – для платників податків

Соборне управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що фізичні особи, які не є приватними підприємцями або особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, автоматично вважаються суб'єктами електронного документообігу та можуть подавати електронні документи до фіскальної служби за наявності у них електронного цифрового підпису. Тобто, громадяни можуть надавати декларації про майновий стан та доходи за підсумками звітного 2018 року без приєднання до договору про визнання електронних документів фіскальними органами.

Отримати електронний цифровий підпис можна у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів. Деякими акредитованими центрами сертифікації ключів надається можливість своїм клієнтам сформувати ключі електронного цифрового підпису, не виходячи з дому.

Для громадян, які подаватимуть декларації про майновий стан та доходи через Електронний кабінет платника (http://cabinet.sfs.gov.ua) передбачено часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих/виплачених доходів, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, та відомостей щодо об'єктів нерухомого/рухомого майна.

Також через Електронний кабінет платника громадяни можуть надіслати заяву на реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, заяву на внесення змін до такого реєстру та запит на отримання інформації щодо суми своїх доходів та їх джерел.

Виправлення помилки у звіті за формою 1ДФ

Соборне управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що відповідно до п.4.4 розд.ІV Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», уточнений звіт форми 1ДФ подається на підставі інформації, отриманої з попередньої поданої форми і містить лише ті рядки та інформацію, які уточнюються.

Щоб вилучити помилковий рядок з попередньої інформації (з помилково поданого звіту), необхідно повторити всі графи такого рядка та зазначити у графі 9 показник «1» – на виключення рядка. Для введення нового, або пропущеного рядка, потрібно заповнити всі графи рядка, а у графі 9 зазначити показник «0» – на введення рядка.

У разі, якщо коригування здійснюється щодо одного працівника, то уточнюючий звіт форми 1ДФ міститиме два рядки, один – на вилучення даних по ньому, другий – на введення.

Стосовно фізичних осіб, щодо яких інформацію про доходи та податки у попередньому звіті відображено правильно, інформація не вноситься, тобто, уточнена форма звіту містить інформацію лише на тих осіб, щодо яких допущено помилку.

У випадку необхідності уточнення інформації відносно всіх фізичних осіб, то щодо цих осіб вказуються два рядки: на виключення та на введення. При поданні уточнюючих звітів форми 1ДФ порядкові номери записів не мають значення, оскільки головними показниками у цьому звіті є реєстраційні номери облікових карток платників податків.

Здаєте квартиру в оренду – задекларуйте свій дохід

Соборне управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, якщо фізична особа – орендар нерухомого майна не є суб’єктом господарювання, то відповідальним за нарахування та сплату (перерахування) податку на доходи фізичних осіб (далі – податок) до бюджету є орендодавець.

При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету у строки, встановлені для квартального звітного (податкового) періоду. А саме: протягом 40 календарних днів після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу. Сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

Крім того, у разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості, нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу за податковою адресою платника податку – орендодавця за формою та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України. За порушення порядку чи строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів визначені ст. 170 розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб) Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями.

Незалежна професійна діяльність та сплата єдиного внеску

 

Соборне управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що особи, які провадять незалежну професійну діяльність, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, є платниками єдиного соціального внеску.

Такі платники нараховують єдиний внесок у розмірі 22% на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць (у 2019 році – 918, 06 грн.).

У разі якщо у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу не отримано дохід (прибуток), такі платники зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини (в 2019 році – 62595,00 грн. на місяць). При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (у 2019 році – 918, 06 грн.).

Базу нарахування єдиного внеску повинні визначати особи, які провадять незалежну професійну діяльність як ті, які отримують, так і ті, які не отримують дохід від провадження діяльності. Єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, сплачується до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Суми єдиного внеску, сплачені протягом року, враховуються платниками при остаточному розрахунку, який здійснюється ними за календарний рік до 1 травня наступного року, згідно з даними, зазначеними у Податковій декларації про майновий стан і доходи.

Обсяг доходу перевищив 1 млн. грн. - придбайте касовий апарат

Соборне управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що відповідно до п.296.10 ст.296 Податкового кодексу України, платники єдиного податку – фізичні особи, обсяг доходу яких у календарному році перевищив суму 1 млн. грн., повинні застосовувати касові апарати. Застосування касових апаратів розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, і продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання платником єдиного податку.

Для фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку доходом є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду у грошовій (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п.292.3 Податкового кодексу України.

Водночас, у разі здійснення розрахунків за реалізовані товари (надані послуги) лише у безготівковій формі шляхом перерахування покупцем коштів з поточного рахунка на поточний рахунок фізичної особи підприємця або внесення покупцем коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточний рахунок фізичної особи підприємця, потреби у використанні касових

апаратів не виникає. Відповідно до п.296.10 Податкового кодексу України платники єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, мають використовувати касові апарати незалежно від обсягу отриманого доходу.