Сьогодні 04-04-2020
Соборна районна у місті Дніпрі рада Офіційний портал

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій із проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Соборної районної у місті Дніпрі ради проведено внутрішню оцінку якості надання послуги «Соціальний супровід сімей (осіб), які опинилися у складних життєвих обставинах» за 2019 рік.

Оцінка якості надання послуги «Соціальний супровід» здійснювалась за критеріями, які визначено у Державному стандарті соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 31 березня 2016 року № 318), а саме: результативність; адресність та індивідуальний підхід; своєчасність; доступність та відкритість; повага до отримувача соціальних послуг; отримання подальшої підтримки.

При аналізі системи моніторингу за наданням послуги «Соціальний супровід» з’ясовано, що спеціалістами, які надають послугу, здійснюється планування роботи із сім`єю чи особою відповідно до вимог відповідного Державного стандарту. Повідомлення, які надходять від суб’єктів соціальної роботи, фіксуються у відповідних журналах та є підставою для оформлення наказу про проведення оцінки потреб сім’ї/особи, яка опинилася у складних життєвих обставинах.

«Соціальний супровід» сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах надається 7 фахівцями із соціальної роботи центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Соборної районної у місті Дніпрі ради, що дозволяє максимально наблизити її безпосередньо до місця проживання клієнтів. Усі фахівці із соціальної роботи, які надають послугу, мають повну вищу освіту, пройшли відповідну підготовку щодо здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

Фахівці, які надають послугу, мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів соціальної послуги. Надавачі послуги щорічно проходять медичний огляд, мають медичні книжки, а також здійснюється щорічне оцінювання їх рівня професійних знань та навиків. Для надання послуги працівники центру протягом 2019 року були забезпечені комп’ютерною технікою та витратними матеріалами, канцелярським приладдям. Приміщення Центру (площа Соборна, 7, к.121 – 123, 128,129,130,132) обладнані офісними меблями, для проведення індивідуальної роботи з клієнтами облаштовано консультаційну кімнату (к.132). Послуга надається на безоплатній основі.

Інформація щодо діяльності Центру поширюється під час надання соціальних послуг та через ЗМІ, зокрема висвітлюється на офіційній сторінці у мережі «Фейсбук». 

Моніторинг якості надання послуги здійснюється як у формі проведення робочих нарад, супервізій, так і шляхом підготовки аналітично-статистичної звітності (щомісячної, щоквартальної, піврічної, річної). У ході оцінювання встановлено, що у 2019 році під соціальним супроводом центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Соборної районної у місті Дніпрі ради перебувало 89 сімей/осіб, з них 33 відносяться до категорії СЖО. Станом на кінець 2019 року роботу завершено з 23 сім`ями/особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, 10 сімей/осіб зазначеної вище категорії продовжують отримувати послугу соціального супроводу.

У 2019 році з позитивним результатом або з мінімізацією складних життєвих обставин соціальний супровід завершено у 15 випадках (65% від знятих), без досягнення позитивного результату або у зв`язку з переїздом – 8 випадків (35%): 3 у зв`язку зі зміною місця мешкання, 5 -  невиконання умов договору.

За складністю із 33 випадків складний випадок був 1, 5 –  кризового та екстреного втручання, 2 – середньої складності.

Середня тривалість перебування під соціальним супроводом становить 6 місяців. Мінімальний термін перебування під супроводом – 5 місяців, максимальний – 12 місяців. Сім’ї беруться під соціальний супровід та знімаються за рішенням Координаційної ради з питань сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Звіт за результатами соціального супроводу заповнюється надавачем послуги спільно із клієнтом та спеціалістом, відповідальним за здійснення супервізії. За даними анкетування отримувачів послуги, супровід яких завершено у 2019 році, та звітів за результатами соціального супроводу сім’ї (особи) встановлено, що оцінка потреб сім’ї (особи) у наданні соціальних послуг проведена якісно у 100% випадків, надані соціальні послуги стовідсотково відповідали потребам отримувачів. Сім’ї (особи), які брали активну участь у виконанні плану соціального супроводу (46%), стовідсотково досягли позитивного результату, 33% частково виконували свою частину плану соціального супроводу, тому складні життєві обставини було мінімізовано, 21% отримувачів не приймали активної участі у виконанні плану супроводу. У 99 % випадків допомога була надана вчасно; 15 % - втручання були екстреними, а 85 %  - плановими. Сім’ям (особам), які перебували під соціальним супроводом та зняті у 2019 році, стовідсотково надано інформацію про центр та соціальні послуги. Надавачі послуги завжди дотримувалися норм етики поведінки та толерантності у спілкуванні з отримувачем соціальної послуги, ознаки дискримінації відсутні, у 100% випадків отримувач послуг був ознайомлений з результатами оцінки потреб. Здійснення соціального супроводу було завершено достроково у 8 випадках: 3 - невиконанням плану отримувачем без поважних причин, 5 – у зв’язку з переїздом отримувача в іншу місцевість. Після завершення супроводу клієнтам надавалась  підтримка з метою моніторингу ситуації (за винятком тих, хто переїхав у іншу місцевість). Для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та перебували під соціальним супроводом, щоквартально проводились групові заходи за програмою «Батьківство в радість», «Виховання без ляпаса», «Управління гнівом».

Крім того, до роботи з сім`ями та особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, в рамках соціального супроводу залучаються громадські організації, благодійні фонди та волонтери.

 Навантаження на надавачів послуг відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, в межах норми.  

Проте, варто зазначити, що після запровадження надання соціальної послуги «Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування», відповідно до Держстандарту, навантаження на фахівців із соціальної роботи значно збільшилось, оскільки цю послугу надають ті ж 7 фахівців із соціальної роботи, що і послугу соціального супроводу (протягом 2019 року під соціальним супроводом перебували 47 опікунських сімей 1 та останнього року існування, а також 6 прийомних сімей). З урахуванням надання послуг по двом Державним стандартам у середньому перевищення навантаження на кожного фахівця із соціальної роботи складає 12,7 сімей (14%). Зважаючи на дані факти показник визнано як «незадовільний».

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

Скарг не було

Скарг не було

Скарг не було

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальної послуги

-

-

«добре»**

** При визначенні показника задоволених звернень про отримання соціальної послуги доцільно прийняти до уваги те, що послугу «Соціального супроводу» отримали всі клієнти, які подали відповідні заяви та уклали Договір на надання даної послуги.

Оскільки сумарно за отриманими даними шкали оцінки якісних та кількісних показників послуги «соціальний супровід» вісім показників відповідають встановленому рівню «Добре», а один показник – рівню «Незадовільно», загальний показник послуги «соціальний супровід» визнано таким, що відповідає встановленому рівню – «Добре».