Сьогодні 07-04-2020
Соборна районна у місті Дніпрі рада Офіційний портал

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій із проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Соборної районної у місті Дніпрі ради проведено внутрішню оцінку якості надання «Соціальної послуги профілактики» за 2019 рік.

Оцінка якості надання «Соціальної послуги профілактики» здійснювалась за критеріями, які визначено у відповідному Державному стандарті  (затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України  від 10.09.2015 № 912), а саме: результативність; адресність та індивідуальний підхід; своєчасність; доступність та відкритість; повага до отримувача соціальних послуг; професійність.

При аналізі системи моніторингу за наданням «Соціальної послуги профілактики» з’ясовано, що спеціалістами, які надають послугу, здійснюється планування роботи з клієнтами відповідно до їх актуальних потреб та згідно вимог відповідного Державного стандарту. Повідомлення, які надходять від суб’єктів соціальної роботи, фіксуються у відповідних журналах та є підставою для оформлення наказу про проведення оцінки потреб сім’ї/особи, яка опинилася у складних життєвих обставинах.

«Соціальна послуга профілактики» сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надається 7 фахівцями із соціальної роботи центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Соборної районної у місті Дніпрі ради, що дозволяє максимально наблизити її безпосередньо до місця проживання клієнтів. Усі фахівці із соціальної роботи, які надають послугу, мають повну вищу освіту, за потреби підвищують свій рівень обізнаності з питань формування навиків позитивного іміджу здорового способу життя, профілактики негативних явищ серед дітей та інших членів сімей, беруть участь у тренінгах, семінарах, круглих столах за відповідною тематикою.  

Усі фахівці, які надають послугу, мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів соціальної послуги. Надавачі послуги щорічно проходять медичний огляд, мають медичні книжки, а також здійснюється щорічне оцінювання їх рівня професійних знань та навиків. Для надання послуги працівники центру протягом 2019 року були забезпечені комп’ютерною технікою та витратними матеріалами, канцелярським приладдям. Приміщення Центру (площа Соборна, 7, к.121 – 123, 128,129,130,132) обладнані офісними меблями, для проведення індивідуальної роботи з клієнтами облаштовано консультаційну кімнату (к.132). Послуга надається на безоплатній основі.

Інформація щодо діяльності Центру поширюється під час надання соціальних послуг та через ЗМІ, зокрема висвітлюється на офіційній сторінці у мережі «Фейсбук». 

Моніторинг якості надання послуги здійснюється як у формі проведення робочих нарад, супервізій, так і шляхом підготовки аналітично-статистичної звітності (щомісячної, щоквартальної, піврічної, річної). У ході оцінювання встановлено, що у 2019 році «Соціальну послугу профілактики» отримав 101 клієнт центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Соборної районної у місті Дніпрі ради. У 48 % клієнтів, які отримували зазначену вище послугу, були сім`ї, в яких є ризик соціального сирітства; 16% клієнтів охоплених цією послугою, є одинокі матері/батьки; інші 36% - постраждалі від жорстокого поводження чи  насильства, кривдники; постраждалі від збройного конфлікту; особи, які перебувають у конфлікті із законом; сім`ї опікунів/піклувальників, сім`ї, в яких неповнолітні діти самовільно залишали домівку або залишались на вулиці без нагляду дорослих тощо.

Середня тривалість надання «Соціальної послуги профілактики» становить 6 місяців. Рішення про надання «Соціальної послуги профілактики» приймається колегіально на засіданні Координаційної ради з питань сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У результаті надання «Соціальної послуги профілактики» протягом 2019 року з 20% отримувачів даної послуги робота завершена: 79%  від кількості клієнтів, з якими робота завершена, із подоланням чи мінімізацією СЖО (зміна чи корекція поведінки, підвищення виховного батьківського потенціалу), а 21% - зміна місця проживання чи невиконання умов договору.

У 95 % випадків допомога була надана вчасно (у 5% випадків повідомлення про сім`ї у СЖО, яким надавалася в результаті виявлених актуальних потреб «Соціальна послуга профілактики», були надіслані поліцією із порушенням термінів, через 1-2 місяці після події, тому можна було спостерігати порушення принципу своєчасного надання послуги).  Надавачі послуги завжди дотримувалися норм етики поведінки та толерантності у спілкуванні з отримувачами соціальної послуги, ознаки дискримінації відсутні, у 98% випадків отримувачі послуги були ознайомлені з результатами оцінки потреб. Для сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, та отримували «Соціальну послугу профілактики», щоквартально проводились групові заходи за програмою «Батьківство в радість», «Виховання без ляпаса», «Управління гнівом».

Варто зазначити, що з метою здійснення первинної профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі на базі навчальних закладів району за запитом проводились групові заходи з протидії насильству, торгівлі людьми, формування позитивного іміджу здорового способу життя, попередження правопорушень. Всього протягом 2019 року було проведено 50 групових заходів, під час яких охоплено 859 чоловік та розповсюджено 1147 одиниць інформаційно-просвітницької друкованої продукції (листівки, буклети).

Крім того, до роботи з сім`ями та особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, в рамках «Соціальної послуги профілактики» залучаються громадські організації, благодійні фонди та волонтери. Також центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді співпрацює з Клініками дружніми до молоді (вул. Гусенка,13 та вул. Мільмана, 87).

 Навантаження на надавачів послуг відповідно до Державного стандарту «Соціальна послуга профілактики» в межах норми.  

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

Скарг не було

Скарг не було

Скарг не було

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальної послуги

 

-

-

«добре»**

** Отже, за даними шкали оцінки якісних та кількісних показників «Соціальної послуги профілактики» сумарна оцінка відповідає рівню «Добре».