Друк

 Похожее изображение1.      Встигніть скористатися правом на податкову

 знижку за наслідками 2015 року

ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська повідомляє, що право фізичних осіб (резидентів) – платників податку на доходи фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, на податкову знижку регламентується статтею 166 «Податкова знижка» Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Згідно з підпунктом 166.2.1 пункту 166.2 статті 166 ПКУ до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами (квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів). При цьому, у зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Нагадуємо, що перелік витрат, які дозволено включати до податкової знижки з урахуванням відповідних обмежень до них, визначений пунктом 166.3 статті 166 ПКУ.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація).

Для отримання податкової знижки за 2015 рік громадяни повинні надати до податкового органу за своєю податковою адресою (місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податку у контролюючому органі) Декларацію до кінця 2016 року за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів від 02.10.2015 №859 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за № 1298/27743).

 

2.      Захист прав людини та правозахисна

діяльність у сфері податкових відносин

Гарантії прав та свобод людини і громадянина – це передбачена Конституцією і законами України система правових норм, організаційних засобів і способів, умов і вимог, за допомогою яких здійснюються охорона і захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина.

Одним із основних принципів діяльності органів Державної фіскальної служби в Україні є забезпечення додержання та можливості реалізації прав людини, а також гарантування законності та правопорядку в системі оподаткування. Таким чином, реалізація і захист прав людини та правозахисна діяльність набуває особливо важливого значення у сфері податкових відносин.

Враховуючи те, що податкове законодавство України є одним із самих складних в правовій системі в якому спостерігається тенденція щодо його нестабільності, зрозумілість трактування норм та положень є необхідною передумовою його життєздатності та прийняття до застосування всіма суб’єктами відносин, що виникають в процесі оподаткування.

Ефективність захисту прав платників податків визначається ст.ст. 6, 8, 13 і 19 Конституції України, що забезпечує належний захист прав платників податків. Водночас, статтею 67 Конституції України чітко визначено обов’язок кожного громадянина України сплачувати податки та збори в порядку і розмірах, встановлених законами України. Частиною 5 ст.41 передбачено право кожної людини і громадянина захищати свої права та свободи від порушень і протиправних посягань будь-якими не забороненими законом засобами.

Крім того, ст.56 Конституції України регламентує, що кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Передбачені Основним законом права та гарантії поширюються на сферу податкових правовідносин.

Стаття 17 Податкового кодексу України визначає права платників податків та механізми їх захисту, зокрема, право платників податків безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю.

Податковий кодекс України (далі – ПК) деталізує права людини та механізм їх захисту, у тому числі учасників АТО, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб, зокрема:

- право безоплатно отримувати у контролюючих органах інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, які регулюють діяльність органів ДФС (ст. 52 ПК);

«З метою реалізації та захисту власних прав платники податків, громадяни, а також учасники антитерористичної операції мають право звертатися до інспекцій з метою отримання податкового роз’яснення згідно до Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», -. розповів начальник юридичного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олег Басан.

Посадовець підкреслив, що платник податку, як власник своїх грошових коштів має законне право захищати приватну власність, якщо контролюючий орган претендує на більшу суму ніж та, що, з погляду платника, передбачена для сплати податку. Тобто, поряд з обов’язком сплачувати податки, фізичні й юридичні особи наділені певними правами, що дозволяє вести цивілізований діалог з посадовими особами органів Державної фіскальної служби України.

«До таких прав слід віднести право оскаржувати у разі незгоди рішення фіскальних органів щодо донарахування податкових зобов’язань, застосування фінансових санкцій і накладення адміністративних стягнень; відшкодовувати з бюджету грошові кошти, списані органом Державної фіскальної служби у безспірному порядку з порушенням вимог законодавства; отримувати консультації з питань оподаткування; безоплатно отримувати в контролюючих органах інформацію про податки і збори і нормативно-правові акти, тощо», – зазначив Олег Басан.

 

3.      Підприємство придбаває пальне для експлуатації

автомобіля працівника: що з ПДФО?

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                         м. Дніпропетровська розглянули питання щодо віднесення до об’єкта оподаткування ПДФО (як додаткового блага працівника) вартості пального, яке придбавається підприємством для експлуатації власного автомобіля працівника, з метою виконання ним службових обов’язків.

Відповідно до пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі -  ПКУ) додаткові блага - це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку.

Відповідно до абз. "а" пп. 164.2.17 164.2 ст. 164 ПКУ, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді вартості використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах.

При цьому,  Кодексом законів про працю передбачені випадки, коли юрособа повинна компенсувати (відшкодувати) найманому працівнику витрати на проїзд, а саме:

- у зв’язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість;

- у зв’язку з службовими відрядженнями.

Одночасно, до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у пп. 165.1.53 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

Отже, вартість пального, яке придбавається підприємством для експлуатації автомобіля з метою виконання працівниками службових обов’язків, підлягає оподаткуванню ПДФО як додаткове благо на підставі абз."е" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ.

 

4.      Інформація Держпродспоживслужби щодо

проблемних питань при здійсненні контролю товарів!

Відповідно до листа Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) щодо  проблемних питань при здійсненні контролю товарів, повідомляємо наступне.   

         Кабінетом Міністрів України прийнято  розпорядження від 22.07.2016 № 564-р «Про уповноваження Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на затвердження та підписання окремих видів документів», згідно з яким тимчасово, до внесення змін до законодавства, уповноважено Голову Держпродспоживслужби затверджувати та підписувати передбачені законодавством документи, зокрема висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, повноваження щодо затвердження та підписання яких належить до компетенції головного санітарного лікаря України. 

         За інформацією Держпродспоживлужби, на даний час керівники територіальних органів не мають повноважень щодо затвердження висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затверджувати такі висновки вповноважено лише Голову  Держпроспоживслужби.

         Для отримання зазначеної адміністративної послуги заявнику необхідно звернутися із заявою безпосередньо до Держпродспоживслужби (вул. Б. Грінченка, б.1,  м. Київ, 01001, тел. (044)279-75-58).

         Згідно інформації, наданої Держпроспоживслужбою станом на 09.11.2016 видано 1251 висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, інформацію щодо яких оприлюднена на її офіційному сайті.

         З метою врегулювання зазначеного вище питання Держпродспоживслужбою розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України, які проходять процедуру погодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади, а також зареєстровано проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства» (реєстр № 4922).

 

5.      Подаємо заяву на застосування спрощеної системи оподаткування

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                         м. Дніпропетровська розглянули питання спрощеної системи оподаткування.

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України, може перейти на спрощену систему оподаткування. Для цього, зазначають фахівці Головного управління ДФС у Закарпатській області, платнику необхідно подати заяву до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Заява подається за вибором платника податків, в один з таких способів:

1) особисто або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

4) державному реєстратору, як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Електронна копія заяви передається державним реєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Новостворені суб’єкти господарювання, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату ПДВ, вважаються «єдинниками» з дня їх реєстрації.

Варто зазначити, що до поданої заяви суб’єкту господарювання необхідно додати розрахунок доходу за попередній календарний рік.

При цьому, якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи – підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

 

6.      Щодо оподаткування  фізичних осіб – підприємців,

які обрали спрощену систему оподаткування

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                         м. Дніпропетровська розглянули питання спрощеної системи оподаткування.

Відповідно до п. 293.1 ст. 293 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 рок № 2755-VI зі змінами та доповненнями ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Пунктом 293.2 ст. 293 ПКУ визначено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Згідно з п. 293.3 ст. 293 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;

5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному п.п. 2 п. 293.3 ст. 293 ПКУ.

Згідно з п. 293.4 ст. 293 ПКУ ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у п.п. 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розд. ХIV ПКУ;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у п.п 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ відповідно.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності (п. 293.6 ст. 293 ПКУ).

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку (п. 293.7 ст. 293 ПКУ).

 

7.      Оподаткування прибутку нерезидента

від здійснення операцій з цінними паперами

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                         м. Дніпропетровська повідомили, що ДФС України  листом від 15.11.2016 р. № 24549/6/99-99-15-02-02-15 надано роз’яснення щодо оподаткування прибутку нерезидента від здійснення операцій з цінними паперами.

Зокрема, у листі зазначено, що прибуток нерезидента від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав розраховується згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України).

 

 

8.      Інформація для внутрішньо переміщених осіб

ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська повідомляє, що внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. (Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014№ 1706).  Норма діє з 22.11.2014 р.

Зазначені обставини вважаються загальновідомими і такими, що не потребують доведення, якщо інформація про них міститься в офіційних звітах (повідомленнях) Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розміщених на веб-сайтах зазначених організацій, або якщо щодо таких обставин уповноваженими державними органами прийнято відповідні рішення.

Вказаним Законом встановлено гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб.

Так, відповідно до частини третьої статті 17 Закону №1706 у разі виділення адресної цільової благодійної або міжнародної благодійної допомоги для будівництва або придбання житла для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території чи у районах ведення військових дій чи проведення антитерористичної операції такі кошти не оподатковуються податком на прибуток та податком на додану вартість.

 

9.      Відображення  у формі № - 1ДФ військового збору

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                         м. Дніпропетровська нагадали, що порядок відображення відомостей у розділі II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір» податкового розрахунку за ф.1ДФ визначено п.3.11 Порядку, затвердженого наказом МФУ № 4 вiд 13.01.2015 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку».

Згідно з ним, у рядку «Військовий збір» загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого та перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.

Таким чином, у рядку «Військовий збір» зазначаються лише ті доходи, з яких утримувався військовий збір.

 

10. Оновлено реєстр ліцензій на право роздрібної

торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Інформацію про дію ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами можна перевірити on-line на веб-сайті фіскальної служби.

 

12. Інформація для державних службовців

Відповідно до пункту 1 статті 45 Закону України від 14 жовтня 2014 року №1700-VII «Про запобігання корупції» (далі – Закон) особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції; особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Відповідно до Прикінцевих положень Закону у 2016 році службові особи, які на день початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, займають згідно зі статтею 50 цього Закону відповідальне та особливо відповідальне становище, до яких у тому числі віднесено посади державної служби категорії «А» та «Б», подали щорічні декларації за минулий рік у порядку, встановленому цим Законом.

Тобто, третина від усіх зобов’язаних відповідно до Закону у 2017 році подати декларації за 2016 рік, вже отримали електронні цифрові підписи.

Решті державних службовців рекомендуємо не зволікати і вже у цьому році звертатися у пункти обслуговування користувачів АЦСК.

Нагадуємо також, що відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №145-р «Про забезпечення надання послуг електронного цифрового підпису державним службовцям, які займають посади, віднесені до категорій А і Б, та інші прирівняні до них посади» акредитовані центри сертифікації ключів Міністерства юстиції України, Державної фіскальної служби України та Державної казначейської служби України здійснюють надання послуг електронного цифрового підпису суб’єктам декларування на безоплатній основі.

 

13. Щодо  довідки про свої доходи

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                         м. Дніпропетровська повідомили, що порядок отримання відомостей з Державного реєстру встановлено в розділі X Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого Наказом Міністерства доходів і зборів України 10.12.2013 №779, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 р. за N 2211/24743 (далі - Положення).

Для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа повинна звернутися особисто або через уповноважену особу до контролюючого органу за своїм місцем проживання, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування, подати документ, що посвідчує особу, та заяву (додаток 13). Уповноважена особа додає до заяви довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей про джерела доходів/доходи (після пред’явлення повертається) та її копію, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя.

Контролюючий орган протягом п’яти робочих днів з дня звернення фізичної особи надає відомості з Державного реєстру за формами, наведеними в додатках 14 та 15 до цього Положення.

Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, отримання доходів, місцезнаходження іншого об’єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням відомостей з Державного реєстру до будь-якого контролюючого органу. У такому разі строк видачі відомостей може бути продовжено до десяти робочих днів.

 

14. З0 грудня – останній день сплати

авансового внеску з податку на прибуток

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                         м. Дніпропетровська повідомили, що ДФС України у листі від 30.11.2016 р. № 25825/6/99-95-42-01-15  роз’яснила, що перерахування сум авансових внесків у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали  2016 р., здійснюється платниками на бюджетні рахунки за кодами бюджетної класифікації, передбаченими для обліку податку на прибуток підприємств.

Платник податку має право врахувати переплату з цього податку у сплату авансового внеску в межах цієї суми. Зарахування таких надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на прибуток здійснюється у сплату авансового внеску в автоматичному режимі (без заяви платника).

Нагадуємо, що  30 грудня 2016 року – останній день сплати авансових внесків у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.

15. Змінено мінімальні ціни на алкоголь

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року №828 здійснено коригування мінімальних цін на алкогольні напої.

Зокрема, розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін, залежно від коду виробів, підвищено:

- на горілку та лікеро-горілчані вироби на 27,1-27,86%;

- віскі, ром та джин – на 37-63%;

- коньяк (бренді) – на 24-27%;

- вина – на 22,2-55,6 %.

Так, мінімальну роздрібну ціну за пляшку горілки 0,5 літра вмістом спирту 40% підвищено з 54,90 до 69,78 гривень, або на 27,1%.

Мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни під час реалізації (продажу) горілки та лікеро-горілчаних виробів, інших зброджених напоїв, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, коньяку (бренді) три зірочки, коньяку (бренді) чотири зірочки, коньяку (бренді) п’ять зірочок, бренді ординарного, горілки виноградної та інших спиртових дистилятів і спиртних напоїв різного вмісту спирту в тарі різної місткості визначаються як добуток відповідних затверджених мінімальних цін, міцності за об’ємом (у відсотках) і місткості тари (у літрах), поділений на 100 відсотків.

Мінімальна роздрібна ціна на вина у тарі місткістю менше ніж 1 літр розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари, поділений на 0,7.

Мінімальна роздрібна ціна на вина у тарі місткістю 1 літр та більше 1 літра розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари.

 

16. Державна реєстрація змін про суб'єкта господарювання – без адмінзбору

Мін'юст у листі від 17.11.2016 р. №40211/34053-0-33-16/8 повідомляє, що на сьогодні за держреєстрацію змін до відомостей про юрособу, що містяться в ЄДР (крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юрособою) справляється адміністративний збір у розмірі 0,3 мінімальної зарплати та 0,1 мінімальної зарплати за держреєстрацію змін відомостей про прізвище, ім'я, по батькові або місцезнаходження підприємця.
Водночас Мін'юст нагадує, що з 2 листопада 2016 року діє Закон №1666-VIII, яким внесено зміни до ст. 36 Закону про реєстрацію щодо плати у сфері державної реєстрації. Зокрема, визначено, що адмінзбір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юрособу, фізособу - підприємця та громадське формування, що не має статусу юрособи, у тому числі змін до установчих документів, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

 

17. Щодо рентної плати за спеціальне використання води

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                         м. Дніпропетровська повідомили, що правовідносини в частині оренди майна регулюються, зокрема, пунктом 1 статей 283 та 284 Господарського кодексу України. Рентна плата за спеціальне використання води обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води, лімітів використання води, ставок плати та коефіцієнтів. За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, рентна плата обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником (пп. 255.11.2 п. 255.11 ст. 255 Кодексу).

Якщо господарська діяльність суб'єкта господарювання полягає в наданні нерухомого майна в оренду, то такий суб'єкт господарювання - орендодавець отримує економічну вигоду від послуг оренди, розмір якої залежить, у тому числі, від наявності водозабезпечення нежитлових приміщень та розміру понесених орендодавцем витрат на утримання внутрішньобудинкових мереж в таких приміщеннях.

Таким чином, якщо суб'єктом господарювання - орендодавцем приміщення було укладено договір на поставку води з підприємством, що надає послуги з централізованого водопостачання, а орендарями приміщень не було укладено окремі договори на поставку води, такі передані обсяги води вважаються об'єктом оподаткування рентною платою водокористувача-постачальника.

Тобто суб'єкт господарювання, що здійснює використання води виключно для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, при наданні приміщень (нежитлових або житлових) обчислює та сплачує рентну плату за всі обсяги води, переданої ним через підприємство, що надає послуги з централізованого водопостачання до суб'єктів господарювання - водокористувачів, які здійснюють оренду об'єктів нерухомості (п. 255.3 ст. 255 Кодексу).

Якщо водокористувачами - орендарями приміщень укладено окремий договір на поставку води з підприємством, яке надає послуги з централізованого водопостачання до орендованих об'єктів нерухомості та обсяги отриманої води використовуються як для здійснення господарської (виробничої) діяльності, так і для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, такі суб'єкти господарювання самостійно обчислюють та сплачують рентну плату за обсяги фактично використаної ними води. При цьому суб'єкт господарювання - орендодавець приміщення не є платником рентної плати за такі обсяги води, використані орендарями.

 

18. Зареєстровано проект Закону України щодо особливостей

проведення перевірок суб’єктів малого підприємництва

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                         м. Дніпропетровська повідомили, що 29.11.2016 Верховною Радою України (далі – ВРУ) зареєстрований проект Закону України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо особливостей проведення перевірок суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва)» №5465 (далі – законопроект № 5465).

Метою і завданнями прийняття цього Законопроекту є зниження тиску контролюючих органів на суб’єктів малого підприємництва, створення сприятливих умов для ведення бізнесу, поліпшення бізнес-клімату та стимулювання розвитку підприємництва в Україні.

Законопроектом № 5465 пропонується доповнити підрозділ 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Податкового кодексу України новим абзацом, яким передбачено, що тимчасово, до 31 грудня 2020 року, установити, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців, які відповідають критеріям, встановленим Господарським кодексом України для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва, здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Також передбачається, що зазначене обмеження не поширюється на позапланові перевірки з питань:

1) дотримання норм законодавства, що регулює виробництво, імпорт, оптову або роздрібну торгівлю підакцизними товарами;

2) дотримання норм законодавства щодо наявності ліцензій;

3) своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску;

4) відшкодування податку на додану вартість.

              Законопроект 30.11.2016 передано на опрацювання до відповідних Комітетів ВРУ.

 

 

 

 

19. Мінімальний щомісячний розмір

страхового внеску дорівнює  352 грн.

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                         м. Дніпропетровська повідомили, що відповідно до норм Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» з 1 грудня 2016 року розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму складає 1600 гривень.

Підвищення соціальних стандартів впливає на розрахунок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Зокрема, мінімальний страховий платіж з 1 грудня розраховується із 1600 гривень та не може бути меншим за  352 грн. (1600 грн х 22%) за умови перебування працівника у трудових відносинах повний календарний місяць. 

 

20. Щодо правової допомоги 

Обізнаність громадян в області законодавства, зокрема податкового, займає важливе місце в розбудові України як правової держави. Однією з основних конституційних гарантій держави є право на правову допомогу та можливість отримувати інформацію про зміст прав та обов’язків.

Фактами підвищення дієвості механізму соціально-правового захисту прав людини є підвищення рівня правової культури та свідомості суб’єктів права, надання допомоги професійними юристами.

З питань отримання інформації щодо пільг в оподаткуванні атовців (не включення до оподатковуваного доходу грошової та благодійної допомоги, не обкладання грошового забезпечення військовим збором,  інших), до податкових інспекцій також можуть звертатися роботодавці та волонтери. 

  Надання працівниками фіскальних органів належної правової підтримки, обговорення правових проблем з питань оподаткування та реалізація правових потреб платників податків  чи внутрішньо переміщених осіб є запорукою дотримання прав людини та налагодження шляхів співпраці. 

 

21. Припинено діяльність конвертцентру з

незаконним обігом понад 200 мільйонів гривень

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Чернігівській області у взаємодії з прокуратурою Чернігівської області припинили діяльність конвертаційного центру.

Конвертцентр був розташований у Києві та надавав послуги підприємствам реального сектору економіки у частині формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття незаконної діяльності учасники центру використовували понад 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони АТО. Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2016 рік становить понад 200 млн. грн.

Схема конвертації полягала у тому, що підприємства–замовники реального сектору економіки перераховували грошові кошти у безготівковій формі на рахунки підприємств, що входили до складу конвертаційного центру. Потім ці кошти переводились у готівку та поверталися підприємствам–замовникам. За свої послуги зловмисники брали 12-13 відсотків від виведеної у «тінь» готівки.

До проведення операції був залучений спецпідрозділ ДФС України «Фантом», до складу якого входять податкові міліціонери, що несуть службу в зоні проведення АТО.

У ході здійснення слідчо-оперативних заходів проведено низку  обшуків у приміщеннях та автомобілях, що використовувалися ділками у своїй незаконній діяльності. При цьому вилучено 30 печаток фіктивних підприємств, «чорна» бухгалтерія, комп’ютерна техніка, засоби зв’язку та інші предмети, що є доказами незаконної діяльності організаторів конвертцентру.

Накладено арешти на рахунки підприємств транзитно-конвертаційної групи на суму 7 млн. 800 тис. гривень.

Наразі проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.

 

 

22. У м. Києві ліквідовано центр мінімізації, через який розкрадено

понад 100 млн. грн. бюджетних коштів. Одного з організаторів заарештовано

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС викрили центр мінімізації, через який службові особи комунального підприємства розікрали понад 100 млн. грн. з бюджету м. Києва.

В рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.212 КК України податковою міліцією Офісу ВПП задокументовано та викрито центр мінімізації, через який розкрадалися бюджетні кошти.

Встановлено, що розкрадання коштів, виділених з бюджету м. Києва, здійснювали службові особи комунального підприємства.

У подальшому кошти обготівковувалися через конвертаційно-транзитну групу. Сума розкрадених бюджетних коштів становить понад 100 млн. гривень.

За місцем розташування офісних приміщень, місцями проживання фігурантів та в банківських установах проведено 5 обшуків, за результатами яких вилучено комп’ютерну техніку, первинну документацію тощо.

Окрім того, встановлено одного із організаторів вказаної схеми – 44-річного уродженця Київської області. Вказаний громадянин з початку 2016 року знаходився у державному розшуку за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого організованою групою осіб в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України).

Під час обшуку за місцем переховування злочинця також було вилучено 6 одиниць незареєстрованої бойової та мисливської зброї та понад 200 одиниць боєприпасів до неї.

За рішенням суду правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

23. За рахунок безтоварних операцій із фіктивними підприємствами

дві компанії ухилилися від сплати коштів понад 42,6 млн. грн. ПДВ

Співробітниками податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС викрито два підприємства із сфери енергетики, які в один період ухилилися від сплати ПДВ загалом на суму понад 42,6 млн. грн., використавши при цьому одну схему ухилення та скориставшись послугами одних і тих же фіктивних контрагентів.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України податковою міліцією встановлено службових осіб двох підприємств, які за рахунок документального оформлення безтоварних операцій із фіктивними підприємствами, ухилилися від сплати ПДВ понад 42,6 млн. грн. загалом.

Одна із компаній зареєстрована в м. Києві та займається оптовою торгівлею твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами. Правопорушення було здійснено у липні-жовтні 2016 року.

У вказаний період посадові особи підприємства документально оформили безтоварні фінансово-господарські операції щодо придбання «Вугілля марки Пр 0-200» у підприємства, з ознаками фіктивності.

Такі дії призвели до ухилення від сплати ПДВ на суму понад 27,5 млн. гривень.

Директор іншої компанії, яка зареєстрована в Луганській області та займається добуванням кам’яного вугілля, ухилився від сплати ПДВ понад 15 млн. грн. за рахунок документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання промислових товарів (відбійний молоток, гайка, затяжка тощо), які оформлялись з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

Правопорушення було також здійснено у період липня-жовтня 2016 року

Загальна сума ухилення складає понад 42,6 млн. гривень.

Тривають слідчі дії.

 

24. Чи зменшується військовий збір на

суму податків, сплачених за кордоном

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                         м. Дніпропетровська повідомили, що нормами Податкового кодексу не передбачено зменшення податкового зобов’язання з військового збору на суму податків, сплачених за кордоном.

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Ця довідка підлягає легалізації у відповідній країні, закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

Якщо згідно з нормами міжнародних договорів, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

У разі відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену ПКУ та іншими законами.

Отже, фізособа-резидент, яка отримала іноземний дохід та сплатила податки за межами України, для отримання права на зарахування сплачених цих податків в Україні, згідно міжнародних договорів, повинна надати довідку від державного органу країни, де отримувався такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування.

Нормами Податкового кодексу не передбачено зменшення податкового зобов’язання з військового збору на суму податків, сплачених за кордоном. (Лист ДФС у м. Києві   від 11.10.2016 р. № 6603/М/26-15-13-04-14).

 

25. Положення про митні декларації зазнає змін

Мінфін оприлюднив проект постанови КМУ "Про внесення змін до Положення про митні декларації"

1 грудня Міністерство фінансів повідомило про розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про митні декларації».

Внесення змін до Положення надасть можливість відображати в митній декларації факт зміни ціни товарів, що вивозиться за межі митної території України, якщо таке коригування ціни для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням не призведе до зменшення суми податків, що підлягає сплаті до бюджету, що забезпечить приведення відомостей документів митного оформлення та даних митної статистики у відповідність до фактичних обставин бізнесу та надання достовірних даних про вартість товарів до НБУ.

Зауваження і пропозиції стосовно змісту акта можна надавати у письмовій та електронній формі за адресами:

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Державна регуляторна служба України, 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

26. За працевлаштування учасників АТО –

компенсація витрат у розмірі ЄСВ

ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська повідомляє, що Кабінет міністрів України (далі - КМУ) постановою від 30.11.2016 р. № 879 вніс зміни до:

Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 р. № 198.

Так, визначено перелік документів, які потрібно подавати учаснику АТО до центру зайнятості для отримання статусу безробітного, а саме: посвідчення учасника бойових дій та копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

 - Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 15.04.2013 р. № 347.

Учасників АТО включено до категорій громадян, за працевлаштування яких для роботодавців передбачено право на компенсацію витрат у розмірі єдиного соціального внеску.

Таку компенсацію роботодавець зможе отримати протягом одного року за умови працевлаштування учасника АТО на нове робоче місце не менше, ніж на два роки.

 

  1. Щодо порядку визначення бази оподаткування ПДВ,

можливості складання акцизних накладних

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                         м. Дніпропетровська розглянули питання щодо порядку визначення бази оподаткування ПДВ, можливості складання акцизних накладних під час продажу кінцевому споживачу паливних талонів, постачальником яких є мережа АЗК, без фактичного відпуску пального.

Щодо порядку визначення бази оподаткування ПДВ

Відповідно до підпункту 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 Податкового кодексу України (далі - ПКУ податок на додану вартість становить 20 відс., 7 відс. бази оподаткування та додається до ціни товару/послуги.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Відповідно до пункту 188.1 статті 188 ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Пунктом 187.1 статті 187 ПКУ визначено, що датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Водночас згідно з підпунктом 9.1.4 пункту 9.1 статті 9 ПКУ акцизний податок є загальнодержавним податком.

Об'єкти оподаткування акцизним податком визначені статтею 213 ПКУ. Зокрема, відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 ПКУ об'єктом оподаткування є операції з реалізації суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Відповідно до підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 ПКУ реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших об'єктах громадського харчування, а також фізичний відпуск з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 ПКУ, незалежно від форми розрахунків.

Відповідно до пункту 216.9 статті 216 ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з акцизного податку щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", для безготівкових розрахунків - дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, відвантаження, фізичного відпуску товару, а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - дата надходження оплати за проданий товар.

Отже, об'єктом оподаткування акцизним податком з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зокрема пального, є операції з фізичного відпуску з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції пального.

Податкові зобов'язання зі сплати акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зокрема пального, виникають при здійсненні фізичного відпуску пального через мережу АЗС (роздрібної торгівлі пальним), а саме у продавця (реалізатора) пального, тобто в особи, яка безпосередньо здійснює відпуск пального через АЗС, незалежно від форми розрахунків (готівкова, безготівкова, у тому числі з використанням талонів, карток, відомостей на відпуск пального), під час здійснення розрахункових операцій.

Таким чином, сума акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зокрема пального, нарахована при реалізації платником ПДВ - суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі пального, до бази оподаткування ПДВ не включається.

Враховуючи викладене, база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг на митній території України визначається у порядку, передбаченому статтею 188 ПКУ, та вираховується шляхом множення кількості (об'єму, обсягу) поставлених товарів/послуг на їх ціну (без ПДВ).

При цьому слід зазначити, що для коректного заповнення податкової накладної за такими операціями платнику податку необхідно чітко дотримуватись положень підпункту 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 ПКУ та порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, а саме враховувати те, що ПДВ становить 20 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг (а не вираховується з неї).

Такого порядку визначення бази оподаткування та сум ПДВ необхідно дотримуватись також при формуванні рахунків на часткову сплату (аванс) за поставлені (що підлягають постачанню) товари/послуги.

При цьому при отриманні платником ПДВ, який не здійснює роздрібної торгівлі пальним, суми авансових платежів як оплати за пальне, яке буде поставлене у майбутньому, база оподаткування ПДВ визначається, виходячи із суми таких отриманих платежів.

Щодо складання акцизних накладних

Відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 ПКУ платником акцизного податку є особа, яка реалізує пальне. Такі особи підлягають обов'язковій реєстрації як платники акцизного податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців, до початку здійснення реалізації пального (підпункт 212.3.4 пункту 212.3 статті 212 ПКУ).

Згідно з підпунктом 231.1.3 пункту 231.1 статті 231 ПКУ, у разі здійснення операцій з реалізації пального, які передбачають відпуск пального через паливороздавальні колонки на автомобільних заправних станціях (комплексах), автомобільних газових заправних станціях, акцизна накладна складається у день проведення відпуску пального через паливороздавальні колонки на таких станціях незалежно від того, коли відбувся перехід права власності на таке пальне.

Акцизна накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо акцизні накладні не були складені на ці операції) за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у разі здійснення реалізації пального за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником акцизного податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне).

Отже, суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який зареєстрований платником акцизного податку з реалізації пального, що здійснює операції з фізичного відпуску через автозаправні станції та/або автомобільні газозаправні станції пального, зобов'язаний складати акцизні накладні на такі обсяги реалізації, зареєструвавши акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних у порядку визначеному статтями 231 та 232 ПКУ.

При цьому операції з видачі (купівлі-продажу) смарт-карток та/або талонів на пальне не є операціями з реалізації пального у розумінні абзаців другого та третього підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 ПКУ.

Таким чином, у разі відсутності власних (орендованих і т. п.) АЗС та/або не здійсненні фактичного отримання пального і фізичного відпуску кінцевим споживачам, а також інших операцій з реалізації, визначених абзацом другим підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, у підприємства не виникає обов'язку щодо реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального та складання акцизних накладних. (Детальніше у листі ДФС від 20.10.2016 р. № 22705/6/99-99-15-03-02-15).

 

  1. Щодо витрат на відрядження

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                         м. Дніпропетровська розглянули питання щодо витрат на відрядження.

Згідно зі ст. 121 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) законів про працю України працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку зі службовими відрядженнями.

Відповідно до п.п. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані згідно із п. 170.9 ст. 170 Кодексу.

Згідно із абзацом другим п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу не є доходом платника податку – фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, а саме, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті), оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), на найм інших жилих приміщень, оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування у місці відрядження, в тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв’язку із здійсненням таких витрат.

Зазначені в абзаці другому п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу витрати не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді, зокрема рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, в тому числі бронювання місць у місцях проживання.

Основним документом, який регулює відрядження працівників органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, є Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 (далі – Інструкція № 59).

            Відповідно до п. 5 розд. II Інструкції № 59, підприємство за наявності підтвердних документів (в оригіналі) відшкодовує в межах граничних сум витрат на найм житлового приміщення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 (далі – Постанова № 98), витрати відрядженим працівникам на найм житлового приміщення з розрахунку вартості одного місця у готелі (мотелі), іншому житловому приміщенні за кожну добу такого проживання з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших витрат.           

         Наказом Державної туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 року № 19 затверджено Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг (далі – Правила).

Згідно з термінологією, наведеною у пункті 1.3 розділу 1 Правил, готельна послуга - це дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням.

При цьому, номер це окреме вмебльоване приміщення, що складається з однієї або декількох кімнат, обладнаних для тимчасового проживання.

Місце (ліжко-місце) - це частина площі номера з ліжком, постільною білизною, рушниками та іншим інвентарем відповідно до категорії готелю, призначена та придатна для проживання однієї особи.

         Отже, вимоги щодо типу ліжка в Правилах відсутні.       

Враховуючи зазначене вище, якщо підприємство за наявності підтвердних документів (в оригіналі) відшкодовує працівнику, який перебував у відрядженні в межах України, витрати на найм житлового приміщення у розрахунку вартості одного місця (номера з ліжком, незалежно від його типу) у готелі за кожну добу такого проживання  в межах граничних сум, затверджених Постановою № 98, такі витрати не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Водночас повідомляємо, що відповідь на запитання, яка розміщена у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі, є уніфікованою та не стосуються конкретної ситуації. (Лист ДФС від 28.11.2016 р. № 25705/6/99-99-13-02-03-15)

 

  1. Щодо права ФОП, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку і звітності, отримувати мотиваційні виплати за виконання обсягу продажу електроінструментів та чи не порушує це п. 291.4 ст. 291 ПКУ

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (п. 291.2 ст. 291 Кодексу).

Пунктом 291.4 ст. 291 Кодексу встановлено критерії, згідно яких визначено розподіл суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, на відповідні групи платників єдиного податку, зокрема до другої групи платників єдиного податку відносяться фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

Разом з цим, перелік видів діяльності, які не дають право застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, встановлено п. 291.5 ст. 291 Кодексу.

Згідно п. п. 1 п. 292.1 ст. 292 Кодексу, доходом фізичної особи – підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Відповідно до п. 292.3 ст. 292 Кодексу, до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

Виходячи з викладеного, доходи, отримані фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку другої групи за збільшення обсягів продажу продукції та виконання плану закупівлі продукції розглядається як дохід, отриманий платником єдиного податку.

Разом з цим, якщо мотиваційні виплати (бонуси) виплачуються платнику єдиного податку другої групи юридичною особою, яка перебуває на загальній системі оподаткування, за надані послуги, зокрема проведення маркетингових заходів, акцій, рекламних кампаній, то такий платник, враховуючи вимоги п. 291.4 ст. 291 Кодексу, не може перебувати на другій групі єдиного податку, проте має право здійснювати діяльність та третій групі єдиного податку, за умови дотримання вимог, встановлених розділом XIV Кодексу. (Лист ГУ ДФС у м. Києві від 25.11.2016 р. № 7705/С /26-15-13-02-15).

 

 

  1. Щодо оподаткування фізичної особи – вкладника

 за рахунок коштів банку-агента

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                         м. Дніпропетровська розглянули питання щодо оподаткування фізичної особи - вкладника за рахунок коштів банку-агента.

Відповідно до ст. 26 Закону України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон № 4452) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 тис. гривень.

Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.

Згідно зі ст. 28 Закону № 4452 Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування через банки-агенти, що здійснюють такі виплати в готівковій або безготівковій формі (за вибором вкладника).

При цьому відповідно до п. 2 частини третьої ст. 12, п. 13 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4452 виконавча дирекція Фонду рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.08.2012 № 14 затвердила Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами (далі – Положення).

Пунктами 4 та 5 розділу ІІІ Положення визначено, що Фонд здійснює відшкодування коштів за вкладами відповідно до Загального реєстру за частинами Загального реєстру. На підставі рішення виконавчої дирекції Фонду Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, – не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Виплати здійснюються через банки-агенти на підставі укладених з ними договорів (п. 6 розділу ІІІ Положення).

Розділом IV Положення визначено діяльність банку-агента при здійсненні виплат гарантованих сум відшкодування, згідно з п. 1 якого після одержання інформації про вкладників, яким здійснюється виплата відшкодування, банк-агент відповідно до умов договору, укладеного з Фондом, починає виплати гарантованих сум відшкодувань. Банк-агент забезпечує доступність отримання гарантованих сум відшкодувань у будь-якій своїй установі.

При проведенні виплат відшкодувань уповноважений працівник банку-агента повинен здійснити: ідентифікацію особи, яка звернулась за отриманням відшкодування; відповідно до вимог розділу V Положення – звірку реквізитів документів особи, яка звернулася за отриманням відшкодування, з інформацією, наданою Фондом; за умови позитивного результату звірки здійснити виплату коштів, вказавши у касовому документі реквізити отримувача та підставу для виплати відшкодування іншій особі (за потреби), або переказати їх на рахунок, вказаний такою особою, в іншому банку у порядку, встановленому Національним банком України (п. 2 розділу IV Положення).

Пунктом 8 розділу V Положення визначено, що виплата гарантованої суми відшкодування не здійснюється, якщо остаточний результат перевірки даних вкладника банком – агентом визнано негативним.

Виплата зазначеній особі здійснюється тільки після отримання банком – агентом письмового повідомлення від Фонду про дозвіл щодо виплати коштів.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентовано розділом IV Кодексу, відповідно до п.п. 165.1.29 п. 165.1 ст. 165 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається йому.

Водночас, відповідно до п.п. 1.7 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX Кодексу, звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Враховуючи викладене, за умови відсутності заборони у договорі між банком-агентом та Фондом про відшкодування гарантованих сум вкладникам, банки-агенти не позбавлені права здійснити виплати таких сум за власні кошти, з подальшим їх відшкодуванням.

Здійснення за рахунок перерахованих коштів Фонду чи за рахунок коштів банку-агента, у разі дотримання інших умов Закону № 4452, Положення та умов договору банку-агента з Фондом, гарантованого Фондом вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом, не впливає на оподаткування фізичної особи – вкладника, яка отримала  вказані кошти. (Лист ДФС від 29.11.2016 р. № 25752/6/99-99-13-02-03-15).

 

31. Роман Насіров: Єврокомісія та ДФС продовжать

співпрацю в митній та податковій сферах

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров взяв участь у зустрічі з Керівником Групи підтримки України в Єврокомісії Пітером Вагнером.

Під час зустрічі сторони обговорили проекти в митній та податковій сферах, які відбуваються за підтримки Єврокомісії. Зокрема, Роман Насіров наголосив на важливості впровадження спільних ініціатив, таких як проект Twinning «Підтримка Державної фіскальної служби України у розвитку елементів інтегрованого управління кордонами у митній сфер».

«ДФС високо оцінює цей проект, спрямований на вдосконалення законодавства, спрощення митних процедур, підвищення ефективності міжвідомчої співпраці та боротьби з корупцією», – зазначив він.

Також очільник відомства підкреслив важливість допомоги з боку Консультативної Місії ЄС в боротьбі з контрабандою.

«Ми зацікавлені у подальшій співпраці з Консультативною Місією ЄС. Зокрема, в рамках спільних заходів передбачено проведення тренінгів для співробітників ДФС, консультаційну підтримку, а також технічну допомогу для модернізації митних процедур та розвитку інфраструктури на прикордонних пунктах пропуску. Наразі очікується поставка обладнання для підрозділів по боротьбі з порушеннями митних правил», – заявив Роман Насіров.

У ході зустрічі було обговорено плани та перспективи подальшої співпраці задля покращення процесу підвищення професійної компетентності кадрів для митниць ДФС, у тому числі реалізація інструменту зовнішньої допомоги Європейського Союзу TAIEX у формі тренінгів та навчальних поїздок до однієї з держав-членів ЄС.

Крім того, сторони визначили пріоритети спільної роботи на майбутнє у митній та податковій сферах.

Так, серед пріоритетних напрямів співробітництва на митниці протягом 2017 року – приєднання до спільної транзитної системи (NCTS), координація діяльності прикордонних відомств, поліпшення прикордонної інфраструктури, розвиток управління ризиками, електронного обміну попередньою інформацією, розробка адміністративних заходів проти порушень і контрабанди митних правил.

«У податковій сфері ми очікуємо наступного року на допомогу в сфері модернізації інформаційних систем, ефективного контролю трансфертного ціноутворення, впровадження автоматичного обміну податковою інформацією з іноземними компетентними органами, що стане дієвим інструментом у боротьбі з ухиленням від сплати податків та дозволить своєчасно виявляти порушення податкового законодавства України», – додав Роман Насіров. 

 

 

33. Для підтримки обороноздатності України платники Соборного району                       

м. Дніпра спрямували майже 56,5 мільйонів гривень військового збору

Під час виступу на радіо заступник начальника ДПІ у Жовтневому районі                                 м. Дніпропетровська Олена Сінчура повідомила, що протягом січня – листопада 2016 року громадянами Соборного району м. Дніпра  для  потреб армії направлено 56,49 мільйонів гривень військового збору. Це понад 20 млн. гривень більше у порівнянні з минулорічним показником аналогічного періоду.

Таким чином, кожен житель Соборного району м. Дніпра, котрий отримував легальні доходи, долучився до  фінансової підтримки українського війська.

За словами Олени Сінчури,  військовий збір нараховується та сплачується з  усіх доходів, з яких утримується податок на доходи фізичних осіб. Згідно із змінами до Податкового кодексу України справляння військового збору продовжено до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України.

Олена Сінчура повідомила, що військовим збором не оподатковуються доходи, визначені ст. 165 Податкового кодексу України.  Також не є платниками військового збору громадяни, які отримують пенсію у розмірі нижче десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році – 10 тис. 740 грн.), та платники, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Підприємці ж, які перебувають на загальній системі оподаткування, є платниками військового збору. 

Олена Сінчура нагадала, що військовим збором обкладаються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри.

Оподаткуванню військовим збором підлягають також доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У цьому випадку відповідальною особою за нарахування та сплату збору до бюджету є податковий агент, який зобов’язаний забезпечувати виконання податкових зобов'язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 Податкового кодексу України.

 

34. Роман Насіров: Додатково до бюджету

спрямовано 6 млрд. доларів США

Про виконання поставлених перед ДФС завдань та виконання плану надходжень повідомив Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

«Наразі перед Державною фіскальною службою постали два головних і найважчих завдання -   виконання доходної частини бюджету, отримання додаткових надходжень до нього та одночасно необхідність створення сприятливих умов для ведення бізнесу, збільшення інвестиційної привабливості країни.  Можна з впевненість констатувати –  завдання, які ставились перед ДФС протягом року, виконані успішно», - зазначив очільник служби.

Він підкреслив, що за результатами 11 місяців 2016 року фіскальною службою до зведеного бюджету України (збір) спрямовано майже 677 млрд. гривень, тоді як у минулому році – 522 млрд. гривень. Тобто різниця у порівнянні з минулим роком становить близько 155 млрд. гривень, або 6 млрд. доларів.

«Виконання та перевиконання доходної частини бюджету закладає підґрунтя для поступової стабілізації та зростання економіки країни. Перевиконання плану надходжень - це також можливість для поступового збільшення мінімальних заробітної плати та пенсії», - підкреслив Роман Насіров.

При цьому за 11 місяців цього року  до Державного бюджету (збір) надійшло 545,4 млрд. гривень, тоді як у минулому році – 431,9 млрд. гривень, тобто на 113,5 млрд. гривень більше. Також збільшені надходження до місцевих бюджетів - цього року забезпечено 131,3 млрд. гривень, при тому що у минулому році – 89,4 млрд. гривень. Тобто за січень-листопад збільшено надходження платежів до місцевих бюджетів на 46,9% (+41,9 млрд. грн.) у порівнянні з відповідним періодом 2015 року.

За його словами, такі надходження дали змогу, в першу чергу, профінансувати підвищення соціальних стандартів та частково профінансувати програму зі зменшення державного боргу перед українськими підприємствами, який було накопичено за попередні роки. 

35. Роман Насіров: За добу ми приймаємо та обробляємо

більше 1 млн. документів в електронному вигляді

ДФС прагне налагодити партнерські відносини з бізнесом, тому перше, що ми для цього робимо - надаємо високоякісні послуги, що спрощують процедуру сплати податків. На цьому наголосив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

Він зазначив, що останнім часом активно просуваються електронні сервіси, запроваджується електронний документообіг. Наприклад, наразі функціонує більше 40 електронних сервісів. Водночас пріоритетним залишається надання високоякісних послуг громадянам та бізнесу, розширення переліку послуг з урахуванням сьогоднішніх потреб та спрощення процедур їх надання.

«Якщо говорити конкретно, протягом останнього року забезпечено реєстрацію бізнесу протягом 24 годин, спрощено облік осіб, які здійснюють операції з товарами (облік на митницях таких осіб здійснюється за їх заявами  на підставі даних обліку платників податків органів ДФС), запущено оновлений Електронний кабінет платника. До речі, послугами Електронного кабінету платника вже скористалося майже 4,5 мільйона осіб з більше ніж 70 країн світу», - зазначив очільник відомства.

На даний момент обслуговування платників здійснюється у 461 ЦОП, які надають адміністративні, інформаційні, консультаційні послуги, приймають звітність та заяви, видають різноманітні довідки.

«В середньому за добу ми приймаємо та обробляємо більше 1 млн. документів тільки в електронному вигляді», - підкреслив Голова ДФС. 

Загалом, протягом 11 місяці 2016 року прийнято і оброблено більше 250 млн. електронних документів, надано 189 тис. консультацій платникам, які звернулись до call-центру, близько 79 млн. витягів із СЕА ПДВ та СЕАРП.

«Таким чином, ДФС забезпечує виконання не лише своєї основної місії - наповнення державної скарбниці, але й постійно підвищує якість обслуговування платників», - наголосив Роман Насіров.

 

36. Сергій Білан розповів про найбільш поширені

правопорушення в кредитно-фінансовій сфері

Одним з пріоритетних напрямів роботи податкової міліції в поточному році було виявлення злочинів в кредитно - фінансовій сфері.

Про це сьогодні під час прес-конференції заявив Перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

За його словами, для ухилення від оподаткування, виведення в тінь фінансових потоків використовуються операції з цінними паперами, страхування і перестрахування, розкрадання активів банків. Практично усі вказані схеми функціонують з використанням послуг "конвертаційних центрів".

"Тенденції останнього часу свідчать, що діяльність транзитно – конвертаційних груп дещо змінилася. Якщо в 2014 – 2015 роках їх "винагорода" складала 7-9% від конвертованої суми, то в даний час вартість таких послуг складає 11-12%. Крім того, з’явилася тенденція до зменшення обсягів конвертації на один "конверт". Вона виникла не в останню чергу завдяки тому, що значно скоротилися терміни дії окремо взятої групи до її виявлення і ліквідації співробітниками податкової міліції. Крім того, росте кількість випадків вилучення у членів цих груп вогнепальної зброї", - зауважив Сергій Білан.

Він наголосив, що у 2016 році співробітники податкової міліції припинили діяльність 74 «конвертцентрів», до бюджету вже відшкодовано 1,2 млрд грн. завданих збитків від їх діяльності.

Крім того, Сергій Білан розповів, що в поточному році фіксується скорочення кількості випадків шахрайства з боку посадовців банківських установ по відчуженню їх ліквідних активів та умисного доведення банків до банкрутства.

Окрім цього, за словами Першого заступника Голови ДФС, актуальними залишаються схеми розкрадання кредитів рефінансування НБУ, депозитних засобів вкладників банків шляхом кредитування фіктивних і підконтрольних фірм із завищеною вартістю "умовного" заставного майна.

Сергій Білан також наголосив, що в Києві встановлено групу осіб, які довели один з банків до банкрутства шляхом розтрати його активів вартістю більше 170 мільйонів гривень. Такі дії призвели до неплатоспроможності банку перед кредиторами, і, як наслідок, Нацбанк ввів у вказаний банк тимчасову адміністрацію. Під час досудового розслідування на відчужені активи накладено арешт.

Крім того, як розповів Сергій Білан, податкова міліція активно і системно працює над викриттям "тіньових" ділків на ринку цінних паперів. Зокрема, нещодавно було викрито схему конвертації грошових коштів за рахунок придбання "технічних" цінних паперів у "фіктивних" підприємств на загальну суму більше двох мільярдів гривень. Під час досудового розслідування було позбавлено ліцензії фінансову установу в м. Києві та заарештовано цінні папери на суму більше 244 мільйонів гривень.

Також виявлено і зупинено спробу легалізації грошових коштів через одну з банківських установ м. Києва. За результатами проведених заходів, на банківських рахунках заарештовано 211,6 млн. грн., з яких вже 148 млн грн. перераховано на депозитний рахунок ГУ ДФС м. Києва.

За словами Першого заступника голови ДФС, на ринку страхових послуг типовою є схема ухилення від сплати податків страховими компаніями, коли реально діючі підприємства-вигодонабувачі перераховують безготівкові грошові кошти за нібито надані послуги страхування і перестрахування на рахунки транзитних страхових компаній, які, у свою чергу, перераховують кошти на рахунки фіктивних страхових компаній, що підконтрольні учасникам «конвертаційного центру». Надалі гроші переводяться у готівку, у тому числі через рахунки підставних фізичних осіб.

 

37. Сергій Білан: У 2016 році з використанням

сільгосппідприємств в схемах ухилення від оподаткування

зловмисники нанесли державі збитків більше, ніж на мільярд гривень

У аграрному секторі зберігається негативна тенденція використання сільськогосподарських підприємств в схемах ухилення від оподаткування, штучного формування податкового кредиту та негативного значення податку на додану вартість. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

За його словами, на цьому секторі, де десятиліттями діє система корупції і хабарництва на усіх рівнях, було зосереджено особливу увагу податкової міліції в поточному році.

"Впродовж 2016 року розпочато 84 досудові розслідування, пов'язані із неправомірним використанням сільськогосподарськими підприємствами пільг під час нарахування ПДВ, сума встановлених збитків за вказаною категорією кримінальних проваджень складає більше мільярда гривень", - зауважив Сергій Білан.

Він наголосив, що штучно сформований податковий кредит з ПДВ надалі використовується експортерами або реалізується в адресу транзитно-конвертаційних груп шляхом оформлення безтоварних операцій, що створює передумови для зменшення прибуткової частини бюджету і завдає значних економічних збитків державі.

Сергій Білан зазначив, що у Львові було викрито діяльність посадовців одного з підприємств, які з метою мінімізації податкових зобов'язань впродовж 2016 року здійснювали нетипові експортні поставки соняшникової олії і зернових, незаконно сформувавши при цьому більше 22 мільйонів гривень податкового кредиту з ПДВ. За результатами проведених заходів виявлено і вилучено більше 18 тонн соняшникової олії орієнтовною вартістю 400 мільйонів гривень. Наразі на вилучений товар накладено арешт.

 

38. Сергій Білан: У 2016 році з використанням

сільгосппідприємств в схемах ухилення від оподаткування

зловмисники нанесли державі збитків більше, ніж на мільярд гривень

У аграрному секторі зберігається негативна тенденція використання сільськогосподарських підприємств в схемах ухилення від оподаткування, штучного формування податкового кредиту та негативного значення податку на додану вартість. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

За його словами, на цьому секторі, де десятиліттями діє система корупції і хабарництва на усіх рівнях, було зосереджено особливу увагу податкової міліції в поточному році.

"Впродовж 2016 року розпочато 84 досудові розслідування, пов'язані із неправомірним використанням сільськогосподарськими підприємствами пільг під час нарахування ПДВ, сума встановлених збитків за вказаною категорією кримінальних проваджень складає більше мільярда гривень", - зауважив Сергій Білан.

Він наголосив, що штучно сформований податковий кредит з ПДВ надалі використовується експортерами або реалізується в адресу транзитно-конвертаційних груп шляхом оформлення безтоварних операцій, що створює передумови для зменшення прибуткової частини бюджету і завдає значних економічних збитків державі.

Сергій Білан зазначив, що у Львові було викрито діяльність посадовців одного з підприємств, які з метою мінімізації податкових зобов'язань впродовж 2016 року здійснювали нетипові експортні поставки соняшникової олії і зернових, незаконно сформувавши при цьому більше 22 мільйонів гривень податкового кредиту з ПДВ. За результатами проведених заходів виявлено і вилучено більше 18 тонн соняшникової олії орієнтовною вартістю 400 мільйонів гривень. Наразі на вилучений товар накладено арешт.

 

39. Мирослав Продан: Кількість оформлень

за принципом «єдиного вікна» зросла втричі

В.о. заступника Голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан відзвітував про стан справ на митниці, наголосивши на збільшені митних надходжень. Так, за результатами 11 місяців поточного року митні платежі зросли на 32% до відповідного періоду 2015 року. Планові показники перевиконано на 7,2%. Таким чином, понад план забезпечено 14 млрд. гривень.

Посадовець також відзначив позитивні результати, досягнуті в сфері організації митного контролю. Зокрема, мова йшла про започаткований обмін інформацій між контролюючими органами та митницями за принципом «Єдиного вікна».

«На даний час окремі митниці до 30% митних оформлень здійснюють за цим принципом, ми відмічаємо позитивну динаміку щодо зростання цього показника», - зазначив Мирослав Продан.

Він додав, що від часу запровадження принципу «єдиного вікна» кількість митних оформлень з його застосуванням зросла втричі - від 6 тисяч заявок у вересні до 18 тисяч у листопаді.

При цьому ніякі штампи контролюючих органів на товаросупровідних документах не проставляються, як це було раніше.

«ДФС вживає заходів щодо як найширшого застосування «єдиного вікна» при митному оформленні товарів за рахунок удосконалення нормативно-правової бази взаємодії органів доходів і зборів та контролюючих органів, скороченням кількості документів, необхідних для проведення видів контролю та збільшення  кількості місць митного оформлення.

Сподіваюсь, що найближчим часом переважна кількість суб’єктів господарювання буде використовувати «єдине вікно» для здійснення процедури митного оформлення», - підкреслив посадовець. 

 

  1. 29 листопада 2016 року вийшло чергове оновлення OPZ 1.36.5

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська повідомили, що вийшло чергове оновлення OPZ 1.36.5. Це оновлення встановлюється на ОПЗ починаючи з версії 1.36 і старше.

Оновлення доступно:

- На сайті OPZ.ORG.UA;

- На сайті Державної фіскальної служби.

Оновлення входить до складу інсталяційного пакета "OPZ. Все в одному файлі".

 

Перелік змін та доповнень (версія 1.36.5.0)

(станом на 29.11.2016)

Нові версії документів:

На виконання наказу Мінфіну від 07.09.2016 р. № 813 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» внесено зміни в такі форми:

- F/J3000411 - Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Додаток 4);

- F/J3040111 - Таблиця 1 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску;

- J3040211 - Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб (заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення);

- J3040311 - Таблиця 3 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу;

- F/J3040411 - Таблиця 4 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення та на суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;

- F/J3040511 - Таблиця 5 Додатка 4. Відомості про трудові відносини осіб;

- F/J3040611 - Таблиця 6. Додатка 4.Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;

- F/J3040711 - Таблиця 7 Додатка 4. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства;

- J3040811 - Таблиця 8 Додатка 4. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;

- J3040911 - Таблиця 9 Додатка 4. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу;

- F3000511 - Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5) (Фізичні особи - підприємці);

- F3005111 - Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5)(Особи, які провадять незалежну професійну діяльність);

- F3050111 - Таблиця 1 Додатка 5. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями;

- F3050211 - Таблиця 2 Додатка 5. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування;

- F3051311 - Таблиця 3 Додатка 5. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування особами, які провадять незалежну професійну діяльність;

- F3050411 - Таблиця 4 Додатка 5. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства;

- F3051411 - Таблиця 4 Додатка 5. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства;

- F3000611 - Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів (Додаток 6);

- F3060111 - Таблиця 1 Додатка 6. Відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті;

- F3060211 - Таблиця 2 Додатка 6. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком;

- F3060311 - Таблиця 3 Додатка 6. Відомості про збільшення або зменшення сум зобов'язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки;

- F/J3000711 - Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (Додаток 7);

- F/J3070111 - Таблиця Додатка 7. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання.

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Форми вводу і друку:

Відповідно до наказу Мінфіну від 11 квітня 2016 року № 441 «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» приведено такі форми:

- F/J3000410 - Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Додаток 4);

- J3040210 - Таблиця 2 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб (заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення);

- J3040810 - Таблиця 8 Додатка 4. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

XML-схеми:

Відповідно до Постанови КМУ від 9 жовтня 2013 року № 806 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового» внесено зміни у такі форми:

- F/J1204101- Товарно-транспорта накладна на переміщення спирту етилового;

- F/J1204201- Товарно-транспорта накладна на переміщення алкогольних напоїв.

 

41. Рада попередньо погодила зміни до Податкового кодексу

щодо ПДВ, акцизу, екоподатку та рентної плати

6 грудня Верховна Рада прийняла за основу та направила на друге читання за скороченою процедурою законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році"

Законопроектом пропонується:

1) переглянути відповідно до вимог пункту 4 розділу ХІХ ПКУ ставки оподаткування, визначені в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції, зокрема, акцизного податку, екологічного податку та рентної плати;

2) переглянути положення, в яких міститься прив’язка до розміру мінімальної заробітної плати, у зв’язку з підвищенням її з 2017 року до 3200 грн;

3) удосконалити деякі положення щодо адміністрування податку на додану вартість, рентної плати тощо.

Законопроект прийнято з пропозиціями Комітету з питань податкової та митної політики, зокрема:

- підвищення специфічної ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 40%, без підвищення адвалорної ставки;

- підвищення ставки акцизного податку на пиво на 12% (індекс споживчих цін), на горілчані вироби – на 20%;

- включення збору з реалізації підакцизних товарів на паливо у розмірі 5% до основної ставки акцизного податку з наданням Кабінету Міністрів України механізму розподілу коштів до місцевих бюджетів до 1 квітня 2017 р., але на рівні не нижчому, ніж місцеві бюджети одержали в 2016 р.

- на заміну скасування спецрежиму відшкодування ПДВ для аграріїв — надання прямої бюджетної підтримки сільгосптоваровиробникам, у яких частка власно вирощеної продукції становить не менше 75%.

 

42. Чи складається розрахунок коригування

при  поверненні авансу неплатнику ПДВ

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська розглянули питання чи може платник ПДВ скласти розрахунок коригування на зменшення податкових зобов’язань у разі повернення попередньої (авансової) оплати неплатнику ПДВ та який порядок заповнення такого розрахунку коригування.

Якщо продавцем – платником ПДВ на дату отримання авансу від неплатника ПДВ були визначені ПЗ з ПДВ та надалі сталися обставини, внаслідок яких неможливо виконати умови договору постачання товарів/послуг, а аванс повернуто, то продавець – платник ПДВ має право скласти розрахунок коригування до податкової накладної та зменшити нараховану суму ПЗ з ПДВ.

При цому такий РК реєструється в ЄРПН постачальником.

Особливості складання розрахунку коригування.

У верхній лівій частині розрахунку коригування у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" робиться помітка «X» та зазначається тип причини "02" - Складена на постачання неплатнику податку.

У графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000».

При цьому розділи А та Б розрахунку коригування заповнюються у порядку, визначеному для складання податкових накладних.

У розрахунках коригування, складених після 01.04.2016 до податкових накладних, складених до 01.04.2016, мають зазначатись умовні ІПН покупця, які вказані у податкових накладних, до яких вони складені. (Інформаційно-довідковий ресурс "ЗІР" (підкатегорія 101.07)).

 

  1. Щодо порядку коригування платником податку – постачальником товарів/послуг суми податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з

поверненням платнику податку - покупцю раніше перерахованого ним авансового платежу після анулювання реєстрації такого постачальника товарів/послуг як платника ПДВ і повторної реєстрації його як платника податку

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська розглянули питання щодо порядку коригування платником податку – постачальником товарів/послуг суми податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з поверненням платнику податку - покупцю раніше перерахованого ним авансового платежу після анулювання реєстрації такого постачальника товарів/послуг як платника ПДВ і повторної реєстрації його як платника податку.

Пунктом 201.8 статті 201 ПКУ та пунктом 1 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (далі - Порядок № 1307) визначено, що право на нарахування ПДВ та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 ПКУ, та яким присвоєно індивідуальний податковий номер платника ПДВ.

Згідно з пунктом 184.1 статті 184 ПКУ реєстрація особи як платника ПДВ діє до дати анулювання реєстрації як платника податку такій особі, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у випадках, визначених у підпунктах «а» - «з» пункту 184.1 статті 184 ПКУ.

Відповідно до пункту 184.5 статті 184 ПКУ з моменту анулювання реєстрації особи як платника ПДВ така особа позбавляється права на віднесення сум податку до складу податкового кредиту, складання податкових накладних.

Згідно з пунктом 187.1 статті 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу - платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;

отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Згідно з підпунктом 192.1.1 статті 192.1 статті 192 ПКУ якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

Пунктом 21 Порядку № 1307 визначено, що у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

  Розрахунок коригування складається особами, визначеними відповідно до пункту 1 Порядку № 1307.

  У розрахунку коригування вказуються дата та номер податкової накладної, до якої вносяться зміни.

  Таким чином, якщо особі анульовано реєстрацію як платника ПДВ, така особа втрачає право на складання та реєстрацію в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування після дати такого анулювання. Повторно зареєстрована платником ПДВ особа є платником ПДВ з нової дати реєстрації її платником ПДВ, а тому не має права на складання та реєстрацію в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, складених особою в період до анулювання її попередньої реєстрації платником ПДВ. (Лист ДФС від 15.11.2016 р. № 24595/6/99-99-15-03-02-15).

 

44. За одиннадцять місяців поточного року до ДПІ у Жовтневому районі                           м. Дніпропетровська 12 разів звертались за публічною інформацією

           Станом на 01.12.2016 до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська надійшло 12 запитів на отримання публічної інформації, що на 18 запитів менше ніж за відповідний період 2015 року. За результатами розгляду задоволено 6 запитів.

Усі відповіді на запити надано у строки, передбачені статтею 20 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

 

45. Чи потрібно суб’ктам господарювання, які отримали

ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями або

тютюновими виробами, подавати звіти за формою №1-РА та №1-РТ?

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє.

Згідно з частиною третьою ст.16 Закону України від 19.12.1995 №481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами і доповненнями (далі – Закон №481) суб’єкти господарювання, які отримали передбачені Законом №481 ліцензії, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.

Форми звітів:

- №1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі» (далі – Звіт №1-РА);

- № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі» (далі – Звіт №1-РТ)

затверджені наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» (далі – Наказ №49), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за №340/28470.

За результатами аналізу набрання чинності Наказу №49 Державною регуляторною службою України прийнято рішення від 04.07.2016 №8 щодо необхідності усунення Міністерством фінансів України у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення порушень принципів державної регуляторної політики.

У порядку, визначеному статтями 27 та 28 Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство фінансів України оприлюднило проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49», яким, зокрема спрощено форми Звіту №1-РА та Звіту №1-РТ.

Таким чином, до внесення змін до Наказу №49, суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами, продовжують подавати звіти за формою №1-РА та №1-РТ щомісяця до 10 числа наступного за звітним місяця.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 115.03 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

 

46. Змінена форма Типового договору оренди землі

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє.

Згідно з частиною третьою ст.16 Закону України від 19.12.1995 №481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами і доповненнями (далі – Закон №481) суб’єкти господарювання, які отримали передбачені Законом №481 ліцензії, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.

Форми звітів:

- №1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі» (далі – Звіт №1-РА);

- № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі» (далі – Звіт №1-РТ)

затверджені наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» (далі – Наказ №49), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за №340/28470.

За результатами аналізу набрання чинності Наказу №49 Державною регуляторною службою України прийнято рішення від 04.07.2016 №8 щодо необхідності усунення Міністерством фінансів України у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення порушень принципів державної регуляторної політики.

У порядку, визначеному статтями 27 та 28 Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство фінансів України оприлюднило проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49», яким, зокрема спрощено форми Звіту №1-РА та Звіту №1-РТ.

Таким чином, до внесення змін до Наказу №49, суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами, продовжують подавати звіти за формою №1-РА та №1-РТ щомісяця до 10 числа наступного за звітним місяця.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 115.03 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

 

47. Право на податковий кредит зберігається протягом

365 календарних днів з дати складення податкової накладної

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує, що Державна фіскальна служба України у листі від 30.11.2016 №25826/6/99-95-42-01-15 (далі – лист ДФС №25826) щодо включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість (далі – ПДВ), відображеної у податковій накладній, яка була зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), але помилково не включена до складу податкового кредиту у відповідному звітному періоді, шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ повідомила наступне.

Відповідно до пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755 зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі, якщо платник ПДВ не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних.

Водночас пунктом 50.1 статті 50 ПКУ визначено, що у разі, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Таким чином, сума ПДВ по своєчасно зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній, яка не включена до складу податкового кредиту протягом 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної, може бути віднесена до складу податкового кредиту шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, в якому таку податкову накладну складено (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ).

Якщо протягом 365 календарних днів до складу податкового кредиту не включена сума ПДВ по податковій накладній, зареєстрованій в ЄРПН з порушенням термінів, то така сума також може бути віднесена до складу податкового кредиту шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, в якому таку податкову накладну зареєстровано в ЄРПН (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ).

Лист №25826 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням:http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/70469.html

 

48. Тетяна Пажитнова: ДФС розпочато співпрацю з Офісом

технічної допомоги МВФ у сфері управління персоналом

У рамках реалізації Програми технічної допомоги МВФ (США) для Державної фіскальної служби України на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Департаментом кадрової політики та роботи з персоналом організовано проведення з 6 по 14 грудня 2016 року навчального тренінгу з управління персоналом (HR).

Навчання проводять радники Офісу технічної допомоги МВФ Філ Бранд та Леслі Леркіндер.

До участі у тренінгу залучені представники Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом, підрозділів по роботі з персоналом ГУ ДФС у  м. Києві та Київській області, Київської міської та Київської митниць ДФС, Офісу великих платників податків.

«Для нас дуже важлива участь працівників служб персоналу ДФС у подібному навчанні, оскільки  співпраця з Офісом технічної допомоги МВФ за напрямом надання консультаційної допомоги має сприяти також оновленню роботи кадрових підрозділів з урахуванням нових методів та підходів підбору персоналу, успішному впровадженню в ДФС кращого міжнародного досвіду у сфері HR», - зазначила директор Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом Тетяна Пажитнова.

Програма навчального курсу складається з таких модулів: функції та обов’язки менеджерів з управління персоналом, підбір і розвиток персоналу, управління основними програмами HR, управління та ведення організаційних змін, управління ризиками та стратегічне планування, ефективні комунікації, інструментарій керівника HR для підвищення ефективності діяльності організації та її співробітників.

«Маємо надію, що успішне впровадження цього пілотного проекту та подальша плідна співпраця ДФС з Офісом технічної допомоги МВФ дозволить підготувати фахових тренерів для навчання колег-кадровиків, та стане поштовхом для проведення протягом 2017 року ряду подібних навчальних заходів для працівників по роботі з персоналом територіальних органів ДФС по всій Україні», – наголосила Тетяна Пажитнова.

 

49. В ДФС проведено навчальну лекцію

в рамках Всеукраїнського тижня права

Лекційне заняття для працівників Державної фіскальної служби України за участі викладача Університету державної фіскальної служби України Марини Анісімової на тему «Міжнародні правові механізми захисту прав людини» було проведено ДФС 2 грудня 2016 року.

Слухачів лекції ознайомили з історією створення Організації об’єднаних націй, її головними органами та напрямами діяльності.

Під час лекції також розглядалась Європейська система захисту прав і основних свобод людини. Особливу увагу було приділено Раді Європі – міжнародній регіональній організації європейських держав, які проголосили своєю метою розширення демократії, зближення усіх народів Європи, захист прав людини, співробітництво з основних питань права, культури, освіти, інформації, охорони навколишнього середовища. Членство в Раді Європи відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для всіх своїх громадян.

Під час заняття викладач акцентував увагу на Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Крім того, слухачі були ознайомлені з історією ухвалення та структурою Конвенції, яка для України набула чинності 11 вересня 1997 року.

Нагадаємо, План заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 №627-р.

 

50. Міжрегіональною митницею припинено спробу ввезення

брендового одягу та взуття під виглядом «секонд-хенду»

Посадовими особами Міжрегіональної митниці ДФС припинено спробу незаконного ввезення товарів відомого французького бренду.

Так, 1 грудня 2016 року до митного оформлення було подано попередню митну декларацію на вантаж «одяг та взуття вживані», одержувачем якого виступало підприємство, зареєстроване у м. Києві. Переміщення даного вантажу було поставлено на окремий контроль працівниками Міжрегіональної митниці.

Вантажний автомобіль із зазначеним вантажем 5 грудня 2016 року надійшов у пункт пропуску «Чоп» Закарпатської митниці. Співробітниками Міжрегіональної митниці було ініційовано проведення митного огляду товару у спеціально обладнаному боксі. Під час огляду в середині причепа серед мішків із вживаним одягом було виявлено 240 пакувальних місць загальною вагою понад 5 000 кг з новими одягом та взуттям відомого французького бренду з наявними на них бірками та цінниками. Окрім того, серед товару виявлені речі, які мають ознаки порушення прав інтелектуальної власності відомих брендів.

На даний час тривають дії щодо визначення точної кількості та вартості затриманого товару, а також вирішується питання щодо складання протоколу про порушення митних правил за ознаками  ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, санкції якої передбачають накладання штрафу у розмірі 100% вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією зазначених товарів.

 

51. Щодо своєчасності оприбуткування готівкових коштів

Відповідно до п. 2.6  Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637) уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та у повній сумі оприбутковуватися.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) або використанням розрахункової книжки (далі – РК) оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій (далі – КОРО) на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

Тобто, щоденно суб’єкт господарювання повинен оприбутковувати у КОРО виручку на підставі фіскальних звітних чеків РРО (Z-звітів).

За несвоєчасне (через день і більше) оприбуткування передбачена штрафна санкція у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої та/або несвоєчасно оприбуткованої суми коштів, відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 12.06.1995 № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки».

 

52. З 1 січня вводиться нова форма

декларації про майновий стан і доходи

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська повідомили, що Наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» внесено зміни до форми декларації про майновий стан і доходи. Так, зокрема, передбачено зменшення обсягу декларації (зменшення кількості додатків з чотирьох до двох) та зміна порядку розрахунку податкових зобов’язань фізичних осіб-підприємців.

Наказ набуває чинності 31 грудня 2016 року, тобто нова форма декларації про майновий стан і доходи вводиться в дію з 1 січня 2017 року.   

 

53. Щодо ліквідації основних засобів за самостійним рішенням

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська повідомили, що листом від 15.11.2016 р. N 12129/Т/99-99-15-03-02-15 Державна фіскальна служба України роз‘яснила порядок оподаткування ПДВ операцій з ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку. Згідно з пунктом 189.9 статті 189 Податкового Кодексу України,  якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. Тож платник податку, який проводить такі операції повинен нарахувати податкові зобов’язання за такими необоротними активами виходячи з їх ринкової ціни, визначеної на момент такої ліквідації за правилами, визначеними підпунктом 14.1.219 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України. У разі якщо при ліквідації основних засобів обов’язковим є проведення оцінки, податкові зобов’язання нараховуються з вартості об’єкта оцінки, але не нижче їх балансової вартості.

 

54. Кримінальне провадження за фактом створення фіктивного

підприємництва волинянином скеровано до суду з обвинувальним актом

Кримінальне провадження, зареєстроване за матеріалами співробітників оперативного управління за фактом створення фіктивного підприємництва скеровано до суду з обвинувальним актом, - повідомляють у ГУ ДФС у Волинській області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що житель Волинської області за грошову винагороду зареєстрував на своє ім’я підприємство, не маючи жодного наміру та можливості здійснювати фінансово-господарську діяльність.

Отже, вказана особа, з корисливих мотивів надала можливість   здійснювати від його імені незаконну діяльність, а саме вчиняти шахрайські дії, що полягали в проведенні зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаної з експортом товарно-матеріальних цінностей за межі території України, шляхом  підміни документів щодо виду товару.

Таким чином, своїми умисними діями житель Волині скоїв злочин, передбачений ч.1 ст. 205 КК України, відповідальність за який передбачає накладення штрафу від 500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

55. На Дніпропетровщині плата за землю поповнила

місцеві бюджети більш як на три мільярда гривень

Впродовж одинадцяти місяців 2016 року власники та орендарі земельних ділянок Дніпропетров- ської області поповнили місцеві бюджети на 3 млрд. 092 млн. гривень. Це на 1 млрд. 025 млн. гривень, або майже на 50% більше, ніж за січень – листопад 2015 року.

При цьому 2 млрд. 813 млн. гривень сплачено юридичними особами і 279 млн. гривень – фізичними особами. Фактичні показники місяців минулого року перевищено юридичними особами на 920,2 млн. гривень, фізичними особами – на 104,7 млн. гривень.

Нагадаємо, плата за землю включає в себе два види обов’язкових платежів – земельний податок та орендну плату. Перший сплачують власники землі та землекористувачі, другий – орендарі земельних ділянок, як фізичні, так і юридичні особи.

 

56. Пільги зі сплати земельного податку для учасників АТО

Органи місцевого самоврядування, зокрема, відповідно до п.284.1 ст.284 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755 зі змінами та допов- неннями (далі – Кодекс) встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідних територіях.

Сільським, селищним, міським радам та радам об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів (п.п.12.3.7 п.12.3 ст.12 зазначеного Кодексу).

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб передбачені ст.281 цього Кодексу. Так, відповідно до п.п.281.1.4 п.281.1 цієї статті від сплати податку звільняються ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22.10.1993 №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для зазначеної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара (п.281.2 ст.281 Кодексу).

Отже, якщо у фізичної особи є посвідчення, яке підпадає під дію п.п.281.1.4 п.281.1 ст.281 Кодексу з урахуванням п.281.2 цієї статті, така фізична особа звільняється від сплати земельного податку. 

 

57. За яких умов податкові вимоги та податкові

повідомлення-рішення вважаються відкликаними?

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє.

Згідно зі статтею 60 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (далі – ПКУ) податкове повідомлення-рішення або по- даткова вимога вважаються відкликаними, якщо:

- сума податкового боргу самостійно погашається платником податків або органом стягнення (податкова вимога вважається відкликаною у день, протягом якого відбулося погашення суми податкового боргу в повному обсязі);

- контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення про нарахування суми грошового зобов’язання або податкову вимогу (податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування такого податкового повідомлення-рішення або податкової вимоги);

- контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов’язання раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення або суму податкового боргу, визначену в податковій вимозі (податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними з дня надходження до платника податків податкового повідомлення-рішення або податкової вимоги, які містять зменшену суму грошового зобов’язання або податкового боргу);

- рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується повідомлення-рішення контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі (податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними у день набрання законної сили відповідним рішенням суду);

- рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні контролюючого органу, або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі (податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними з дня надходження до платника податків податкового повідомлення-рішення або податкової вимоги, які містять зменшену суму грошового зобов’язання або податкового боргу).

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 134.02 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

 

 

58. Порядок оподаткування ПДВ операцій з

 постачання брухту і відходів дорогоцінних металів

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська повідомили, що пунктом 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

При цьому, тимчасово до 1 січня 2017 року від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України (п. 23 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

Зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 15 зі змінами і доповненнями затверджено переліки відходів та брухту чорних і кольорових металів, операції з постачання яких, зокрема операції з імпорту, тимчасово, до 1 січня 2017 року, звільняються від обкладення ПДВ (далі – Перелік).

Оскільки до зазначеного Переліку не входять брухт та відходи золота, платини, металів платинової групи, дорогоцінного каміння, срібла, то на дату виникнення податкових зобов’язань при реалізації брухту і відходів таких металів та дорогоцінного каміння, срібла підприємством в електронному вигляді складається та реєструється в Єдиному реєстрі податкових накладних податкова накладна відповідно до вимог Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 зі змінами та доповненнями, в якій зазначається повна вартість такого брухту або відходів, що здаються, та окремим рядком виділяється сума ПДВ за основною ставкою, при цьому база оподаткування визначається відповідно до ст. 188 ПКУ.

 

59. Якщо з нового року запланована зміна системи оподаткування

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська нагадали, що 16 грудня 2016 року - останній день подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2017 року. Зазначена норма передбачена п.п. 298.1.4 ст. 298 та п. 299.3 ст. 299 Податкового кодексу України.

Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм цього Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу (щодо критеріїв умов застосування єдиного податку).

Форма та порядок надання заяви затверджені наказом МФУ від 20.12.11 №1675.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік за формою, визначеною постановою КМУ №1675.

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку фіскальний орган зобов'язаний протягом 2-х робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.

 

60. Підстави для прийняття податкового

документа в електронному вигляді

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська зазначили, що підставою для прийняття податкового документа в електронному вигляді є:

- його відповідність затвердженому формату (стандарту);

- підтвердження електронного цифрового підпису платника податків та його посадових осіб, підписи яких є обов’язковими для звітів в паперовій формі за умов, встановлених в ст. 3 Закону України від 22 травня 2003 року № 852-IV «Про електронний цифровий підпис»;

- чинність відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладання ЕЦП (підтверджується за допомогою позначки часу, отриманої від акредитованого центру сертифікації ключів, або якщо до моменту одержання електронного документа строк дії відповідного сертифіката не був закінчений або відповідний сертифікат не був скасований/ блокований).

Оскільки підставою для прийняття податкової звітності в електронному вигляді є підтвердження електронного цифрового підпису посадових осіб платника податків, підписи яких є обов’язковими для податкової звітності в паперовій формі, то посилені сертифікати відкритих ключів можуть подаватись на всіх відповідальних працівників підприємства, які мають право відповідного підпису на випадок тимчасової відсутності керівника або головного бухгалтера.

 

61. Запорізькі співробітники податкової міліції

викрили нелегальний міні-нафтопереробний завод

Під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, під час розслідування даного кримінального провадження та в рамках операції "Акциз 2016" співробітники прокуратури Запорізької області спільно з оперативними та слідчими підрозділами ГУ ДФС у Запорізькій області на території м. Кривий Ріг припинили незаконну діяльність з виготовлення паливно-мастильних матеріалів з використанням обладнання для їх масового виробництва.

Встановлено, що організували нелегальне виробництво посадові особи одного з місцевих підприємств. Зокрема, дизельне пальне виготовлялося шляхом переробки мазуту з подальшим використанням у хімічному процесі сірчаної кислоти, поводження з якою вимагає особливих заходів безпеки.

При цьому посадові особи не надали жодного документа дозвільного характеру на виготовлення і використання небезпечних хімічних речовин, а також документів з питань екологічної безпеки виробничого комплексу.

Незаконно виготовлене пальне реалізовувалось за готівку на території Дніпропетровської та Запорізької областей без відображення в податковій звітності підприємства.

В результаті проведеного обшуку було виявлено та вилучено 50 тисяч літрів дизельного пального, 90 тисяч літрів мазуту, 5 тисяч літрів бензину, 10 тисяч літрів сірчаної кислоти, а також обладнання міні-нафтопереробного заводу, яке використовувалось у незаконній діяльності. Загальна вартість вилученого становить понад 7,2 мільйона гривень.

Розслідування кримінального провадження триває.

 

62. У разі виявлення факту заниження податкового зобов’язання

платником податків здійснюється доплата митних платежів

Згідно частини першої ст. 297 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року                   № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) у разі ввезення товарів на митну територію України суми митних платежів, нараховані органом доходів і зборів, підлягають сплаті до Державного бюджету України платником податків до або на день подання органу доходів і зборів митної декларації для митного оформлення, крім випадків, якщо відповідно до МКУ товари ввозяться на митну територію України із звільненням від оподаткування митними платежами.

При цьому суми митних платежів, нараховані органом доходів і зборів, підлягають сплаті до державного бюджету платником податків безпосередньо на єдиний казначейський рахунок (частина перша ст. 298 МКУ).

В свою чергу у разі несплати або неповної сплати митних платежів у встановлений строк такі платежі стягуються в порядку та строки, визначені Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (частина перша ст 303 МКУ).

Відповідно до положень частини сьомої ст. 269 МКУ порядок внесення змін до митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок внесення змін до митної декларації та її відкликання визначено

пп. 33 – 38 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 (далі – Положення № 450).

Згідно з п. 37 Положення № 450 після завершення митного оформлення зміни до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа (далі – МД) можуть вноситися, зокрема, шляхом заповнення та оформлення органом доходів і зборів аркуша коригування за формою згідно з додатком 4 до Положення № 450.

Внесення змін до МД шляхом оформлення аркуша коригування здійснюється в порядку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 06.11.2012 № 1145, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.11.2012 за № 1995/22307 (далі – Порядок № 1145).

Так, аркуш коригування складається посадовою особою органу доходів і зборів, яким здійснювався випуск товарів за МД, у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня надходження до такого органу інформації про доплату сум митних платежів або реєстрації заяви декларанта (уповноваженої особи) у цьому органі.

У разі складання аркуша коригування у випадку доплати митних платежів заповнюються розділи II та III аркуша коригування (п. 12 Порядку № 1145).

При цьому у колонці «Дата» розділу III аркуша коригування зазначається дата перерахування коштів до Державного бюджету України.

Таким чином, платник податків здійснює доплату митних платежів у разі самостійного виявлення факту заниження податкового зобов’язання до Державного бюджету України.

Водночас для уточнення реквізитів бюджетних рахунків, на які необхідно перерахувати суму доплати митних платежів, платник податків може звернутися до органу доходів і зборів, яким буде оформлюватися аркуш коригування, для отримання відповідної інформації. (Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (категорія 210.08).

 

63. Щодо інформації про стан електронного рахунка

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська зазначили, що відповідно до п.13 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 569), ДФС автоматично обчислює суму податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН).

Платник податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан свого електронного рахунка (в тому числі додаткових електронних рахунків), а також суму податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН.

Показники, які відображаються у витягу з системи електронного адміністрування ПДВ, є складовими формули, за якою розраховується сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні (реєстраційну суму):

S Накл = S НаклОтр + S Митн + S ПопРах + S Овердрафт – S НаклВид – S Відшкод – S Перевищ,

де:S НаклОтр - загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН, податковими накладними, складеними платником податку відповідно до п. 208.2 ст. 208 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) та зареєстрованими в ЄРПН, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в ЄРПН;

S Митн - загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України;

S ПопРах - загальна сума поповнення з поточного рахунку платника податку рахунка в системі електронного адміністрування податку, в тому числі рахунків у системі електронного адміністрування податку платника - сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 ПКУ, зазначених у підпунктах «а» - «в»

п. 200 прим. 1.2 ст. 200.прим. 1 ПКУ.

У разі проведення органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, розрахунків платника податку з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно до закону України про Державний бюджет України в рахунок погашення заборгованості з податку, в поповнення рахунка в системі електронного адміністрування податку враховується в межах проведених розрахунків з податку сума зменшення залишку узгоджених податкових зобов’язань такого платника податку, не сплачених до бюджету, термін сплати яких настав, що обліковується органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, до виконання в повному обсязі за коригуючими реєстрами.

S Овердрафт - сума середньомісячного розміру сум податку, які за останніх 12 звітних (податкових) місяців були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені, а також задекларовані платником - сільськогосподарським підприємством, що обрав спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 ПКУ.

Показник S Овердрафт щокварталу (протягом перших шести робочих днів такого кварталу) підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останніх 12 звітних (податкових) місяців станом на дату такого перерахунку, були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені, а також задекларовані платником - сільськогосподарським підприємством, що обрав спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 ПКУ. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком.

S НаклВид - загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в ЄРПН;

S Відшкод - загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань, проведених за результатами перевірок;

S Перевищ - загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН.

Під час обрахунку показників S НаклОтр та S НаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям - платникам податку.

Під час обрахунку суми S Накл використовуються показники, визначені пунктами 34, 34 прим 1 підрозд. 2 розд. XX ПКУ.

Величина кожного показника формується на дату витягу та змінюється по мірі надходження до системи електронного адміністрування ПДВ інформації, зокрема, щодо зареєстрованих податкових накладних, розрахунків коригування до них, митних декларацій та аркушів коригування до них, зарахованих на електронний рахунок коштів, поданої податкової звітності та іншої інформації, визначеної п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим. 1 ПКУ, яка впливає на показники складової формули. (Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС України (категорія 101).

 

64. Справляння плати за землю

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська розглянули питання земельних відносин.

Використання землі в Україні є платним Земельним кодексом України (далі – ЗКУ) (стаття 206 ЗКУ).

Підпунктом 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;

Земельний податок – це обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів (п.п.14.1.72 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Статтею 81 ЗКУ встановлено, що громадяни України набувають права власності на земельні ділянки на підставі, зокрема, придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності; приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування; прийняття спадщини; виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).

Згідно зі статтею 96 ЗКУ землекористувачі зобов’язані своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату тощо.

Статтею 120 ЗКУ передбачено, що у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об’єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Згідно зі статтею 377 Цивільного кодексу України до особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача). Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з переходом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці об’єкти (крім багатоквартирних будинків).

Підставою для нарахування земельного податку є дані Державного земельного кадастру (пункт 286.1 статті 286 ПКУ).

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території (пункт 286.6 статті 286 ПКУ).

Поряд з цим у пункті 287.8 статті 287 ПКУ встановлено, що власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Ця частка визначається співвідношенням загальної площі приміщення до спільної площі усіх квартир і нежитлових будівель у будинку.

 

65. На Луганщині вилучено понад

300 літрів алкогольного сурогату

Співробітники оперативного управління Головного управління ДФС у Луганській області разом зі спільною мобільною групою Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи та оперативною групою Об’єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО у межах операцій «Акциз – 2016» та «Рубіж –2016» під час проведення заходів з оперативного супроводження кримінального провадження за фактом отруєння фальсифікованими алкогольними напоями, виготовленими з недоброякісної сировини, провели обшуки у приватному будинку та в одному з торгівельних кіосків у Новопсковському районі.

Під час обшуків у приміщеннях виявлено 61 п’ятилітрову пластикову пляшку з спиртовмісною рідиною. Перевіркою встановлено, що ця «продукція» незаконно, поза митним контролем, потрапила на територію України.

За результатами проведених заходів вилучено понад 300 літрів спиртовмісної рідини орієнтовною вартістю 61 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Луганській області.

 

66. Право громадян на звернення

в органи фіскальної служби

Право громадянина, наданого державою, як  право на звернення, що займає  особливе місце у системі засобів захисту прав, свобод та законних інтересів громадян і передбачено ст. 40 Конституції України.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» кожен громадянин має право направляти до органів фіскальної служби як індивідуальні, так і колективні письмові звернення.

Звертаємо увагу, що письмове звернення повинно містити  прізвище, ім'я, по батькові, адресу, контактний телефон,  суть порушеного питання (зауваження, пропозиції, заяви, скарги, прохання або вимоги) із зазначенням дати, має бути надруковано або написано від руки розбірливо й чітко. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Зазначаємо, що відповідно до статті 8 Закону «Про звернення громадян», письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

У разі надсилання електронного звернення без використання електронного цифрового підпису, воно повинно мати вигляд скан-копії та/або фотокопії та відповідати вимогам, визначеним статтею 5 Закону України «Про звернення громадян».

 

67. Реєстрація користувачів Акредитованого

центру сертифікації ключів ДФС

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська повідомили, що для реєстрації та отримання послуг електронного цифрового підпису необхідно заповнити реєстраційну картку за визначеною формою та зібрати певний перелік документів.

Завантажити форми реєстраційних карток та зразків їх заповнення, а також переглянути перелік документів необхідних для реєстрації можна на офіційному сайті Акредитованого центру сертифікації ключів ДФС (www.acskidd.gov.ua).

Реєстраційні картки передбачені двох форм – для фізичних та  юридичних осіб.

Крім цього, на офіційному сайті АЦСК ІДД ДФС є переліки документів необхідних для реєстрації користувачів таких категорій: фізичні особи,  фізичні особи – підприємці, самозайняті особи, юридичні особи, філії та представництва юридичної особи приватного права, іноземні представництва, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності.

 

68. Щодо скарг платників податків до контролюючих органів

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська повідомили, що 25.11.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.09.2016 №849 (далі – Наказ № 849), яким внесені зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2015 №916, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.12.2015 за №1617/28062.

Зазначеним Наказом удосконалено процедуру оскарження платниками податків податкових повідомлень – рішень або інших рішень органів ДФС під час адміністративного оскарження.

Порядок доповнено новим додатком «Клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги».

Наказ № 849 опубліковано в «Офіційному віснику України» від 25.11.2016 №91.

 

69.  Сільськогосподарським товаровиробникам

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська  повідомлили, що у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації з податку на додану вартість (далі - ПДВ), до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників (пункт 3 розділу IV Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість).

В уточнюючому розрахунку та додатках до нього, зокрема, зазначається:

в рядку 02 "Звітний (податковий) період" - звітний (податковий) період, в якому подається уточнюючий розрахунок;

в рядку 03 "Звітний (податковий) період, що уточнюється" - період, за який виправляються виявлені помилки.

Отже, уточнюючий розрахунок належить до податкової звітності того звітного періоду, який зазначено у рядку 02 такого уточнюючого розрахунку, тобто того звітного періоду, в якому подається такий уточнюючий розрахунок.

Уточнюючий розрахунок може бути поданий шляхом надсилання уточнюючого розрахунку і сплати суми недоплати та штрафу у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку.

Таким чином, у разі виявлення у 2016 році помилок, допущених у податковій звітності з ПДВ за звітні (податкові) періоди до 01.01.2016, внаслідок виправлення яких за даними податкового обліку збільшується позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, застосовуються норми Податкового кодексу України (далі - ПКУ), чинні на дату виправлення таких помилок (дату подання уточнюючого розрахунку та відповідно збільшення позитивного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту), тобто у 2016 році.

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, зазначене у такому уточнюючому розрахунку, підлягає у відповідних відсотках сплаті до бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок сільськогосподарського товаровиробника, при цьому такі відсотки визначаються відповідно до  норм пункту 209.2 статті 209 ПКУ, чинних на дату подання уточнюючого розрахунку.

Більш детально з роз’ясненням щодо порядку виправлення у 2016 році помилок, допущених сільськогосподарськими підприємствами - суб’єктами спеціального режиму оподаткування при формуванні податкового кредиту у податковій звітності з ПДВ за звітні (податкові) періоди до 01.01.2016 можна ознайомитися у листі Державної фіскальної служби України від 21.11.2016 № 37146/7/99-99-15-03-02-17 "Про уточнення податкової звітності з ПДВ сільськогосподарськими товаровиробниками".

 

70. Хто не може бути платником єдиного податку

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська повідомили, що відповідно до п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп:

суб’єкти господарювання (фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розд. III ПКУ;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

фізичні особи - нерезиденти;

суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). (Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС України (категорія 107). 

 

71. Щодо оподаткування подарунків, наданих профспілкою

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська  нагадали, що відповідно до статті 165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків, якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць, встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Таким чином, подарунок, наданий профспілкою своїм членам, вартість якого не перевищує 50 відсотків мінімальної зарплати (у 2016 році – 689 грн.) в місяць, не оподатковується. Сума перевищення вартості подарунку оподатковується податковим агентом, в даному випадку профспілковою організацією, з використанням коефіцієнта за ставкою 18 відсотків.

Статтею164 Кодексу встановлено правила визначення суми податку у випадку, якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі.

Відповідно з п. 164.5 ст. 164 Кодексу під час нарахування доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з цим же Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 - Сп), де:

К - коефіцієнт; Сп - ставка податку, встановлена для вказаних доходів на момент їх нарахування.

 

  1. Надання консультацій – одна із затребуваних послуг в

ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська

Фахівці ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська під час проведення зустрічі з підприємцями зауважили, що живе спілкування  у форматі індивідувальних консультацій  вже встигло зарекомендувати себе  якістю та зручністю.

Так, за період січень-листопад 2016 року Центром обслуговування платників інспекцї надано понад 6000 консультацій платникам Соборного району м. Дніпра.

В Центрі обслуговування платників ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська досвідчені фахівці інформують новачків, як провадити бізнес в рамках податкового законодавства, розповідають про умови перебування на спрощеній системі оподаткування та про вибір групи по сплаті єдиного податку, роз’яснюють нюанси сплати ЄСВ та  реєстрації платником ПДВ, особливості здійснення зовнішньо-економічної підприємницької діяльності, як здійснювати облік, які податки сплачувати, як відкрити інтернет-магазин тощо.

 

73. Внесені зміни до деяких законів України щодо

усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська  повідомили, що 03.12.2016 набрав чинності Закон України від 03.11.2016 №1724-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг» (далі – Закон № 1724).

Законом № 1724 внесені зміни до таких Законів України:
- від 16.04.1991 №959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

- від 23.09.1994 №185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»;

- від 16.07.1999 №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

- від 23.06.2005 №2709-IV «Про міжнародне приватне право».

Так, зокрема, зазначеним Законом передбачено, що у разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги.

Виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг — з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг.

Банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову складених іноземною мовою документів, у тому числі рахунка (інвойсу), крім викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою.

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Закон №1724 опубліковано у газеті «Голос України» від 02.12.2016 №230 та відповідно до пункту 1 розділу II «Прикінцевих положень» цього Закону буде введено в дію 03.01.2017.

 

74. Про зміни в порядку заповнення документів на переказ

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська  повідомли, що наказом Міністерства фінансів України від 05.09.2016 № 811 внесено зміни до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666, зокрема, в частині доповнення Переліку кодів видів сплати, які використовуються при заповненні документів на переказ.

 

75. Чи буде відповідальність, якщо є помилка

при нарахуванні та перерахуванні ПДФО до бюджету  

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська   розповіли, яка застосовується відповідальність до податкового агента у разі самостійного виправлення помилки при нарахуванні та перерахуванні податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) до бюджету.

Так, у разі самостійного виправлення помилки, що призвело до:

- збільшення податкового зобов’язання з ПДФО - до податкового агента застосовується відповідальність відповідно до ст. 129 ПКУ, тобто нараховується пеня.

- зменшення податкового зобов’язання з ПДФО – відповідальність не застосовується.

 

76. Постачальникам сільгосппродукції про ПДВ

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська   повідомили, якщо платник податку не здійснює операції з переробки сільгосппродукції на митній території України і вивезення продуктів такої переробки за її межі, то і права на застосування нульової ставки ПДВ він не має.

За нульовою ставкою ПДВ оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України:

— у митному режимі експорту;

— у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені у такий режим відповідно до пункту 5 частини 1 ст. 86 Митного кодексу України;

— у митному режимі безмитної торгівлі;

— у митному режимі вільної митної зони.

При цьому товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене митною декларацією.

Враховуючи вищезазначене, операції платника податку з постачання на митній території України сільськогосподарської продукції нерезиденту є об'єктом оподаткування ПДВ та підлягають оподаткуванню податком у загальновстановленому порядку за ставкою 20%. (Лист ДФСУ  від 15.11.2016 р. № 24596/6/99-99-15-03-02-15).

 

77. Як надаються послуги ЕЦП комунальним підприємствам

АЦСК ІДД ДФС повідомив, що надання послуг електронного цифрового підпису комунальним підприємствам здійснюється у загальному порядку

Так, АСЦК ІДД ДФС нагадав, що згідно зі ст. 78 ГКУ  комунальне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

Майно комунального підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

Комунальні підприємства не є юридичними особами державної форми власності.

Таким чином, надання послуг електронного цифрового підпису комунальним підприємствам здійснюється відповідно до пп. 5.2 пункту 5 Регламенту АЦСК ІДД ДФС, який визначає порядок ідентифікації та реєстрації юридичних осіб.

 

78. Щодо господарської діяльністі ОСББ

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська   повідомили, що основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують: 

- реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників,

- належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території,

- сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання.

Кошти об'єднання складаються, у тому числі, з коштів, отриманих об'єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку.

Об'єкти, що належать до спільного майна багатоквартирного будинку, можуть за рішенням загальних зборів об'єднання передаватися в користування, у тому числі на умовах оренди, фізичним та юридичним особам, за умови що не будуть погіршені умови експлуатації багатоквартирного будинку.

Отже, утворені згідно із Законом «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» та внесені до Реєстру ОСББ не сплачують податок на прибуток з будь-яких доходів, отриманих ними в межах статутної діяльності, за умови що такі доходи використовуються такими неприбутковими організаціями виключно для фінансування видатків на їх утримання, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та не здійснюється розподіл доходу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. (Лист ДФС у м. Києві   від 15.11.2016 р. №24200/10/26-15-12-05-11).

 

79. Куди перераховувати доплату митних платежів,

якщо занижено податкове зобов’язання  

ДФС в інформаційно-довідковому ресурсі "ЗІР" (підкатегорія 210.08) наголошує, що платник податків здійснює доплату митних платежів у разі самостійного виявлення факту заниження податкового зобов’язання до Державного бюджету України.

Водночас для уточнення реквізитів бюджетних рахунків, на які необхідно перерахувати суму доплати митних платежів, платник податків може звернутися до органу доходів і зборів, яким буде оформлюватися аркуш коригування, для отримання відповідної інформації.

 

 

80. Чи є право на відшкодування ПДВ

 у разі відступлення права вимоги

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська розповіли про право на податковий кредит та бюджетне відшкодування ПДВ у покупця у разі здійснення відступлення постачальником іншому кредитору права вимоги грошових коштів за поставленими товарами/послугами

Платник податку - покупець, який придбаває товари у платника податку - першого кредитора, а оплату за них здійснює іншому платнику  (новому кредиторові), якому відступлено право вимоги коштів, має право на формування податкового кредиту за операцією з придбання таких товарів за наявності належним чином оформленої податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН. При цьому, він втрачає право на врахування сум ПДВ, сплачених за такі товари, при розрахунку суми бюджетного відшкодування ПДВ, оскільки отримувач коштів (новий кредитор) не є постачальником таких товарів. (Лист ДФСУ  15.11.2016 р. №24597/6/99-99-15-03-02-15).

 

81. Оподаткування операції з  продажу

авто платником єдиного податку III групи  

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська повідомили , що ДФСУ у листі від 07.10.2016 р. №21915/6/99-99-13-01-02-15 нагадала, що відповідно до пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) не можуть бути платниками єдиного податку III групи юридичні особи, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин).

Реалізація транспортних засобів, що використовувалися та які відповідають умовам, визначеним п. 213.1 ст. 231  ПКУ, є об'єктом оподаткування акцизним податком.

Разом з тим ДФС зазначає, що умовою, за якою суб'єкт господарювання не може бути на спрощеній системі оподаткування, є обраний цим суб'єктом вид діяльності, зазначений у пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ, який заявлений ним під час держреєстрації.

Продаж транспортного засобу, який обліковується на балансі підприємства у складі основних засобів та використовувався у господарській діяльності, не є підставою для переходу на загальну систему оподаткування.

 

82. Щодо оновленого OPZ

ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська нагадує, що 29 листопада 2016 року вийшло чергове оновлення OPZ  1.36.5, у якому підкориговано звіти з ЄСВ та форми ТТН.

Доводимо до відома платників, що у версії OPZ 1.36.5 немає можливості вносити дані з довідників при заповненні нового звіту з ЄСВ (11 версії).

Виберіть папку, в яку встановлене ПЗ "Податкова звітність" (OPZ).

Установлення пройде без додаткових повідомлень.

 

83. Розширино список оборонної

продукції, звільненої від мита

Верховною Радоую України 6 грудня прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до статті 282 Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування митом продукції оборонного призначення»

Пропонується доповнити перелік видів продукції оборонного призначення, зазначених у пункті 20 частини першої статті 282 Митного кодексу України, додатковими видами продукції оборонного призначення (засобами радіоелектронної боротьби, радіоподавлення, транкінгового зв’язку, апаратури прослуховування направленої дії, радіостанціями ультракороткохвильового і короткохвильового діапазону військового призначення, розвідувально-сигнальна апаратури), на які поширюється звільнення від оподаткування ввізним митом у разі якщо споживачами є державні замовники з оборонного замовлення, визначені КМУ.

Законом також пропонується визначити, що зазначені товари не звільняються від оподаткування митом, якщо вони:

- мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством,

- або ввозяться з території держави-окупанта (агресора);

- та/або ввозяться з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

 

84. Щодо уточнення Звіту про використання КОРО (РК)

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська повідомили, що згідно з  згідно із п. 46.1 п. 46 ПКУ податкова декларація, розрахунок - це документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених ПКУ) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Звіт про використання КОРО (РК) не відноситься до податкової звітності в розумінні норм ПКУ. Отже, подання уточнюючого Звіту чинним законодавством не передбачено. (Інформаційно-довідковий ресурс "ЗІР" (підкатегорія 109.12)).

 

  1. Щодо порядку сплати податку на доходи фізичних осіб

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська розглянули питання  щодо порядку сплати податку на доходи фізичних осіб.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Відповідно до пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 Кодексу.

Особливості оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду регламентуються п. 170.1 ст. 170 Кодексу, відповідно до пп. 170.1.1 якого податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.

При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі. (Лист ДФСУ від 22.11.2016                                 N 12467/Т/99-99-13-02-03-14).

 

 

86. Роман Насіров: У 2016 році митницями ДФС

видано майже 48 тисяч сертифікатів EUR.1

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров взяв участь у зустрічі з делегацією Митної адміністрації Фінляндії на чолі з Генеральним директором Анті Хартікайненом.

Під час зустрічі Роман Насіров повідомив про реформування діяльності ДФС, у тому числі митних органів. Зокрема, він зосередив увагу на впроваджені автоматизованої системи «Єдине вікно», запуску Міжрегіональної митниці ДФС та мобільних груп, боротьбі з корупцією на митниці та покращенні адміністрування митних платежів. Крім того, очільник українського відомства ознайомив присутніх з підготовчими заходами щодо впровадження експерименту з оформлення за спрощеним порядком осіб та транспортних засобів у пункті пропуску «Нові Яриловичі - Нова Гута» в Чернігівській області на українсько-білоруській ділянці кордону. Експеримент передбачає тісну співпрацю ДФС та ДПСУ.

 «ДФС активно залучає міжнародний досвід до процесів реформування митних органів України з метою спрощення митних процедур і посилення боротьби з корупцією. З січня 2016 р успішно реалізується проект TWINNING, все активніше використовується інструмент допомоги ЄС TAEIX. Продовжується співпраця з митними адміністраціями держав-членів ЄС і сусідніх держав з метою спрощення митних процедур і посилення боротьби з контрабандою», - заявив Роман Насіров.

За його словами, важливим елементом підтримки експорту товарів з України в країни ЄС є механізм видачі митницями ДФС сертифікатів з перевезення форми EUR.1. За період січень-грудень 2016 року митницями ДФС видано майже 48 тисяч сертифікатів в країни ЄС, в Фінляндію - 96 штук.

Сторони також обговорили взаємодію відповідних служби в сфері обміну інформацією. З початку 2016 року в митні органи Фінляндії  направлено 6 запитів. За результатами отриманих відповідей задокументовано 2 факти порушення митного законодавства на суму майже 0,5 млн. гривень.

«Ми вдячні Митній адміністрації Фінляндії за співпрацю і сподіваємося на її продовження. Зокрема, ДФС підтримує перегляд та оновлення договірної бази, співпрацю у сфері пост-митного аудиту, правоохоронної діяльності, модернізації пунктів пропуску», - додав Роман Насіров. 

 

87. Тетяна Пажитнова: ДФС розпочато співпрацю з

Офісом технічної допомоги МВФ у сфері управління персоналом

У рамках реалізації Програми технічної допомоги МВФ (США) для Державної фіскальної служби України на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Департаментом кадрової політики та роботи з персоналом організовано проведення з 6 по 14 грудня 2016 року навчального тренінгу з управління персоналом (HR).

Навчання проводять радники Офісу технічної допомоги МВФ Філ Бранд та Леслі Леркіндер.

До участі у тренінгу залучені представники Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом, підрозділів по роботі з персоналом ГУ ДФС у  м. Києві та Київській області, Київської міської та Київської митниць ДФС, Офісу великих платників податків.

«Для нас дуже важлива участь працівників служб персоналу ДФС у подібному навчанні, оскільки  співпраця з Офісом технічної допомоги МВФ за напрямом надання консультаційної допомоги має сприяти також оновленню роботи кадрових підрозділів з урахуванням нових методів та підходів підбору персоналу, успішному впровадженню в ДФС кращого міжнародного досвіду у сфері HR», - зазначила директор Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом Тетяна Пажитнова.

Програма навчального курсу складається з таких модулів: функції та обов’язки менеджерів з управління персоналом, підбір і розвиток персоналу, управління основними програмами HR, управління та ведення організаційних змін, управління ризиками та стратегічне планування, ефективні комунікації, інструментарій керівника HR для підвищення ефективності діяльності організації та її співробітників.

«Маємо надію, що успішне впровадження цього пілотного проекту та подальша плідна співпраця ДФС з Офісом технічної допомоги МВФ дозволить підготувати фахових тренерів для навчання колег-кадровиків, та стане поштовхом для проведення протягом 2017 року ряду подібних навчальних заходів для працівників по роботі з персоналом територіальних органів ДФС по всій Україні», – наголосила Тетяна Пажитнова.

 

88. Ліквідовідація основних засобів за самостійним рішенням

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська повідомили, що листом від 15.11.2016 р. N 12129/Т/99-99-15-03-02-15 Державна фіскальна служба України роз‘яснила порядок оподаткування ПДВ операцій з ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку. Згідно з пунктом 189.9 статті 189 Податкового Кодексу України,  якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. Тож платник податку, який проводить такі операції повинен нарахувати податкові зобов’язання за такими необоротними активами виходячи з їх ринкової ціни, визначеної на момент такої ліквідації за правилами, визначеними підпунктом 14.1.219 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України. У разі якщо при ліквідації основних засобів обов’язковим є проведення оцінки, податкові зобов’язання нараховуються з вартості об’єкта оцінки, але не нижче їх балансової вартості.

 

89. Щодо порядку реєстрації неприбуткових

організацій та установ платником ПДВ

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська повідомили, що порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 - 183 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233.

Коло осіб, які для цілей оподаткування ПДВ мають право або зобов’язані бути зареєстровані як платники податку, визначено у підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу І та пункті 180.1 статті 180 розділу V Кодексу.

Статтями 181 та 182 розділу V Кодексу визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватися як в обов’язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

Відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу під обов’язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа, у якої  загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).

До загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ, та звільнені від оподаткування ПДВ. При цьому обсяг операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, при обрахунку загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг не включається.

Згідно з пунктами 183.1 та 183.2 статті 183 розділу V Кодексу для здійснення обов’язкової реєстрації як платника ПДВ особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ (далі - Заява).

Враховуючи викладене, якщо особа здійснює операції з постачання товарів/послуг на митній території України, які підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн. грн., то така особа згідно з вимогами Кодексу повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням Заяву і відповідно зареєструватись як платник ПДВ в обов’язковому порядку.

Звертаємо увагу, що будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ у випадках та в порядку, передбачених статтею 183 розділу V Кодексу, але не подала до контролюючого органу Заяву, несе відповідальність за не нарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника податку на додану вартість без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування податку (пункт 183.10 статті 183 розділу V Кодексу). (Лист ДФС України від 08.12.16 № 39203/7/99-99-12-02-17).

 

90. З початку року на Дніпропетровщині

305 мільйонерів задекларували свої доходи

Загальна сума задекларованого ними доходу складає майже 1 млрд. 421 млн. грн. Сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб становить 17,6 млн. грн., військового збору – майже 2 млн. грн. Про це повідомила начальник управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області Інна Андрущак.

Загалом, станом на 01.12.2016 декларацію про майновий стан і доходи надали понад 50 тисяч громадян. Загальна сума задекларованого ними доходу за 2015 рік складає 3 млрд. 570 млн. грн. Податок на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету становить 80,6 млн. грн., що на 7,4 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Сума військового збору до сплати - 13,7 млн. грн.

Повернення ж з бюджету у вигляді податкової знижки отримають 8619 громадян на загальну суму 10,1 млн. грн.

 

91. Яким чином роботодавець розраховує єдиний внесок,

якщо найманий працівник працює неповний робочий

день та отримує заробітну плату менше мінімальної?

Головне управління ДФС у Дні- пропетровській області повідомляє.

Абзацом другим частини п’ятої статті 8 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон №2464) визначено, що у разi, якщо база нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) не перевищує розміру мiнiмальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мiнiмальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена частиною п’ятою  статті 8 Закону №2464, застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру (абзац третій частини п’ятої ст.8 Закону №2464).

Порядок виплати заробітної плати регулює Закон України від 24.03.1995 №108/95-ВР «Про оплату праці» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №108).

Так, статтею 3 Закону №108 визначено, що мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

Тобто, якщо працівник відпрацював повний місяць, працедавець зобов’язаний нарахувати заробітну плату не нижче за мінімальну.

Відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 №322-VІІІ із змінами та доповненнями за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Оплата праці у цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Таким чином, роботодавець має право нарахувати працівнику, який працює неповний робочий день заробітну плату нижчу за мінімальну, але за умови, що сума нарахованої заробітної плати має бути не менша ніж частина від мінімальної заробітної плати, що припадає на фактично відпрацьований час.

Однак роботодавець розраховує суму єдиного внеску, як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску незалежно від того, що працівник працював неповний робочий день.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 301.04.01 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ

 

92. Платникам єдиного податку про застосування ставок

 Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська повідомили, що відповідно до п. 293.1 ст. 293 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Пунктом 293.2 ст. 293 ПКУ визначено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

-для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

-для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Згідно з п. 293.3 ст. 293 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

-3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;

-5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному п.п. 2 п. 293.3 ст. 293 ПКУ.

Згідно з п. 293.4 ст. 293 ПКУ ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1)до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у п.п. 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ;

2)до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3)до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розд. ХIV ПКУ;

4)до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5)до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у п.п 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ відповідно.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності (п. 293.6 ст. 293 ПКУ).

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку (п. 293.7 ст. 293 ПКУ).

 

  1. Порядок заповнення документів на переказ

у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних

платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська нагадали, що при сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні помилково або надміру зарахованих коштів поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

поле № 1:

друкується службовий код (знак) "*" (ознака платежу);

поле № 2:

друкується розділовий знак ";" ;

друкується код виду сплати (формат ссс - тризначне число);

поле № 3:

друкується розділовий знак ";" ;

друкується один з нижченаведених реквізитів:

1) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (завжди має 9 цифр);

поле № 4:

друкується розділовий знак ";" ;

друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля "Призначення платежу" електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу ";" не допускається.

У разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов'язково вказується код класифікації доходів бюджету.

У разі здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі - ПДВ), повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету за висновками територіальних органів Державної фіскальної служби України (далі - територіальні органи ДФС), поля № 5 та № 6 заповнюються таким чином:

поле № 5:

друкується розділовий знак ";" ;

друкується дата висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету (формат - ДД.ММ.РРРР). Платником податків поле № 5 не заповнюється;

поле № 6:

друкується розділовий знак ";";

друкується номер висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. Платником податків поле № 6 не заповнюється;

поле № 7:

друкується розділовий знак ";".

Резервне поле. Заповнюється платниками податків та/або органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) (територіальними органами ДФС) у разі здійснення розрахунків згідно з окремими рішеннями Кабінету Міністрів України тощо. Зазвичай не заповнюється.

У разі погашення податкових векселів (податкових розписок) коштами при заповненні розрахункового документа в резервному полі необхідно проставляти номер векселя.

 При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками.

 

94. Щодо податкового

документа в електронному вигляді

Підставою для прийняття податкового документа в електронному вигляді є:

- його відповідність затвердженому формату (стандарту);

- підтвердження електронного цифрового підпису платника податків та його посадових осіб, підписи яких є обов’язковими для звітів в паперовій формі за умов, встановлених в ст. 3 Закону України від 22 травня 2003 року № 852-IV «Про електронний цифровий підпис»;

- чинність відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладання ЕЦП (підтверджується за допомогою позначки часу, отриманої від акредитованого центру сертифікації ключів, або якщо до моменту одержання електронного документа строк дії відповідного сертифіката не був закінчений або відповідний сертифікат не був скасований/ блокований).

Оскільки підставою для прийняття податкової звітності в електронному вигляді є підтвердження електронного цифрового підпису посадових осіб платника податків, підписи яких є обов’язковими для податкової звітності в паперовій формі, то посилені сертифікати відкритих ключів можуть подаватись на всіх відповідальних працівників підприємства, які мають право відповідного підпису на випадок тимчасової відсутності керівника або головного бухгалтера.

 

95. До 31 грудня 2019 року орендні ставки за

використання державної власності знижуються на 30%

До 31 грудня 2019 р. за згодою орендаря орендні ставки, за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, затверджені Постановою КМУ від 04.10.1995 № 786 "Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу", застосовуються в розмірі 70 відсотків встановленого обсягу.

Тобто, за згодою орендаря орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, застосовується у розмірі 70% від визначеної у Методичці №786 величини.

Зазначена норма визначена Постановою КМУ від 02.11.2016 р. № 783 "Деякі питання управління державним майном" і діятиме до 31 грудня 2019 року.

Постанова КМУ №783 від 02.11.2016 "Деякі питання управління державним майном" опублікована в «Урядовому кур’єрі» № 211 від 10.11.2016 р.

 

96. Щодо зняття з обліку в контролюючих

органах постійних представництв нерезидентів

Відповідно до пп. 5.7 – 5.9 розд. V Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (зі змінам та доповненнями) (далі – Порядок), у разі прийняття рішення нерезидентом про припинення господарської діяльності через постійне представництво такий нерезидент (постійне представництво нерезидента) подає до відповідного контролюючого органу повідомлення про припинення господарської діяльності у довільній формі, здійснює розрахунки з бюджетом по податку на прибуток та інших податках і зборах, подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, за останній податковий період розрахунок податкових зобов’язань нерезидентів та звіт про утримання та внесення до відповідного бюджету податків, установлених Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями.

У разі отримання повідомлення про припинення господарської діяльності нерезидентом через своє постійне представництво, подання ним всіх податкових розрахунків з податку на прибуток та сплати податкових зобов’язань з податку на прибуток контролюючий орган за місцем обліку постійного представництва у 10-денний строк приймає рішення про зняття ознаки платника податку на прибуток у реєстрі платників податків – нерезидентів.

У разі, якщо постійне представництво закривається (ліквідується), то після зняття ознаки платника податку на прибуток, проведення розрахунків з бюджетом зі сплати всіх податків, зборів та у разі відсутності у нерезидента будь-яких об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, контролюючий орган здійснює зняття з обліку такого постійного представництва за загальними процедурами, встановленими розд. ХІ Порядку (п. 5.10 розд. V Порядку).

Так, відповідно до п. 11.3 розд. XІ Порядку у разі прийняття рішення про закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, до контролюючого органу за основним місцем обліку такого відокремленого підрозділу подаються такі документи:

заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою N 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за формою N 6-ОПП;

оригінал довідки за формою N 4-ОПП;

копія розпорядчого документа про закриття відокремленого підрозділу.

Пунктом 11.9 розд. XІ Порядку визначено, зокрема, що у разі отримання зазначених документів, контролюючим органом приймається рішення про проведення((не проведення за підставами, встановленими пунктами 11.11 та 11.12 розд. XІ Порядку) документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі, протягом 10 робочих днів після їх отримання.

За результатами проведення відповідних заходів у зв’язку з ліквідацією відокремленого підрозділу іноземної компанії, проведення розрахунків з бюджетом зі сплати всіх податків, зборів та у разі відсутності у нерезидента будь-яких об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, контролюючим органом видається довідка про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП. З моменту видачі цієї довідки платник податків уважається знятим з обліку у контролюючому органі за умови реєстрації його припинення відповідно до законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру. (Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС України (категорія 119.07)).

 

97. Як розраховується сума єдиного внеску, якщо найманий

працівник отримує заробітну плату менше мінімальної

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська повідомили, що абзацом другим частини п’ятої ст. 8 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями визначено, що у разi якщо база нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд, сума ЄВ розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки ЄВ.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка ЄВ, встановлена частиною п’ятою ст. 8 Закону № 2464 застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру (абзац третій частини п’ятої ст. 8 Закону № 2464).

Порядок виплати заробітної плати регулює Закон України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 108).

Так, ст. 3 Закону № 108 визначено, що мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

Тобто, якщо працівник відпрацював повний місяць, працедавець зобов’язаний нарахувати заробітну плату не нижче за мінімальну.

Відповідно до ст. 56 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VІІІ із змінами та доповненнями за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Таким чином роботодавець має право нарахувати працівнику, який працює неповний робочий день заробітну плату нижчу за мінімальну, але за умови, що сума нарахованої заробітної плати має бути не менша ніж частина від мінімальної заробітної плати, що припадає на фактично відпрацьований час.

Однак роботодавець розраховує суму ЄВ, як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки ЄВ незалежно від того, що працівник працював не повний робочий день.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка ЄВ застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру. (Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС України (категорія 301).

 

98. Єдинник другої групи не може надавати послуги юрособам

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська повідомили, що однією з умов перебування фізичних осіб-підприємців на другій групі платників єдиного податку є здійснення господарської діяльності з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та / або населенню (п. 291.4 ст. 291 ПКУ).

Таким чином, якщо фізична особа-єдинник другої групи надає послуги згідно договору, в якому визначено, що замовником є фізична особа, яка підписує акт виконаних робіт, але вартість виконаних послуг для фізичної особи оплачує юридична особа, яка не є платником єдиного податку, то такий підприємець має право обрати другу групу платника єдиного податку.

У разі, коли ФОП-платник єдиного податку другої групи надає послуги відповідно до договору, яким визначено, що замовником є юридична особа - не платник єдиного податку, який підписує акт виконаних робіт і оплачує вартість виконаних послуг, то такий підприємець порушує умови, передбачені ПКУ для другої групи платників єдиного податку.

Слід звернути увагу, що а таким підприємцем залишається право обрання третьої групи платника єдиного податку.

 

99. Щодо переміщення товарів за кордон поштою

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська повідомили, що згідно з вимогами Митного кодексу України, громадяни України мають право переміщувати (пересилати) товари через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

При цьому, товари (крім підакцизних), які надсилаються на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, не є об'єктом оподаткування митними платежами, якщо їх вартість не перевищує 150 євро.

У випадку, коли вартість становить понад 150 євро, але не більше 10 тис. євро, такі товари підлягають декларуванню, а також оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відс. від суми перевищення та податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків.

Що стосується підакцизних товарів, то незалежно від їх вартості, такі товари оподатковуються ввізним митом, акцизним податком та податком на додану вартість.

 

100. Щодо порядку отримання відповіді  фізичними

особами-підприємцями від контролюючих органів

Під час проведення семінару з платниками фахівці ДПІ у Жовтневому районі                     м. Дніпропетровська нагадали, що Господарським кодексом України визначено, що громадянин може здійснювати підприємницьку  діяльність безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство.

Водночас, пунктом 2 статті 1 Цивільного кодексу України встановлені обмеження застосування цивільного законодавства, а саме: «до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом».

Звертаємо увагу, що Закон «Про звернення громадян» не поширюється на порядок листування з органами фіскальної служби фізичних осіб-підприємців, якщо тематика листа стосується їх підприємницької діяльності.

Нагадуємо, що відповіді на будь-які питання відносно податкового законодавства можна отримати у Центрі обслуговування платників ДПІ у Жовтневому районі                               м. Дніпропетровська, а також на офіційному сайті Державної фіскальної служби України в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР) у рубриці «Запитання-відповіді» або звернувшись до інформаційно-довідкового департаменту ДФС (у режимі on-line за тел. 0-800-501-007 з 8:00 до 20:00 (крім суботи та неділі) зі стаціонарних телефонів безкоштовно та за електронною адресою:Е-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (цілодобово).