Друк

Реалізуйте право на податкову знижку до 31 грудня 2018 року

 

            Соборне управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області нагадує платникам податків, що триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2017 року. Право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначені ст. 166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

            Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання - це документально підтверджена сума витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ.

            Для отримання знижки необхідно заповнити та до 31 грудня 2018 року подати за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи. У декларації необхідно вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на доходи фізичних осіб до повернення.

            Після отримання декларації визначається сума, що підлягає поверненню, яка громадянам перераховується протягом 60 днів поштовим переказом або на банківський рахунок. Звертаємо увагу, що право на отримання податкової знижки не переноситься на наступні роки, тобто для отримання знижки за 2017 рік, необхідно подати декларацію до 31 грудня 2018 року.

Єдиний внесок – це основа пенсійних виплат

            Соборне управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що згідно ст.10 Закону України від 8 липня 2010 року №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464) з 1 січня 2004 року страховий стаж зараховується за умови сплати страхових внесків. Фізична особа, яка не належала до категорії застрахованих осіб (не була найманою особою або підприємцем), може звернутись до органів державної фіскальної служби та укласти відповідний Договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового соціального страхування (далі – договір).       Законом №2464 визначено два види договорів у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відповідно до ч.2 ст.10 Закону №2464 фізичні особи беруть участь у системі  загальнообов’язкового соціального страхування протягом строку, визначеного у договорі, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату). Фізична особа, укладаючи такий  договір, зобов’язана щомісяця протягом року від дати укладання договору, сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і кожен місяць, за який сплачено внески, буде зараховано до страхового стажу.

            Мінімальний внесок становить 22 відсотка від мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2018 року мінімальний розмір заробітної влади в Україні – 3723  гривні. За кожний місяць страхового стажу фізична особа повинна сплатити 819,06 грн, якщо договір укладено на поточний рік.

            Крім того, ч.5 ст.10 Закону №2464  визначено одноразову сплату фізичною особою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за попередні періоди, у яких фізична особа не підлягала  загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (з 1 січня 2004 року). З 1 січня 2018 року сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за договором про одноразову сплату за минулий час за кожний місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2. Тобто, з 1 січня 2018 року місячна сума одноразової сплати становить 1638,12 гривень.

Форми фінансової звітності, які повинні подаватися неприбутковими організаціями

 

               Соборне управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє. Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України фінансова звітність, що складається та подається неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та її невід’ємною частиною.

            Неприбутковими установами та організаціями (крім неприбуткових установ та організацій, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ) подається разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт) Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річних звітів (форми №№ 1-5).

            Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва) у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (форми № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс).

            Суб’єкти державного сектора разом зі Звітом подають наступні форми фінансової звітності: Баланс (форма № 1-дс) та Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс), Звіт про власний капітал (форма № 4-дс), Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс).

            Підтвердженням подання фінансової звітності разом з Звітом є позначка «+» в Звіті у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків – форм фінансової звітності».

Неприбутковою організацією проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом зі Звітом.

Дохід, отриманий від продажу одного легкового автомобіля, не оподатковується ПДФО

 

               Соборне управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що дохід платника податку від продажу об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується ПДФО за ставкою 5%.

            Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Отже, дохід, отриманий фізичною особою-резидентом України від продажу протягом року одного легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

            Дохід, отриманий від продажу протягом звітного року двох та більше легкових автомобілів, мотоциклів або мопедів підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. Крім того, такий дохід є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5%.

            Дохід від продажу легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче середньо ринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом. Зазначена норма передбачена п. 173.1 ПКУ.

Особливості сплати ЄСВ за IV квартал 2018 року особами, які займаються незалежною професійною діяльністю

 

               Соборне управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що платниками єдиного соціального внеску є також особи, які провадять незалежну професійну діяльність (зокрема, адвокатську).

            Базою нарахування ЄСВ,  в такому випадку, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного соціального внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць (п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ).

            У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов'язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

            Платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок та подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, визначені законодавством.

            Зокрема, платники єдиного внеску, зазначені у п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ, зобов'язані сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

            Отже, граничний термін сплати єдиного внеску за IV квартал 2018 року для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, має бути не пізніше 21 січня 2019 року навіть незважаючи на те, що звіт з ЄСВ подається 1 раз на рік - до 01 травня.

Основні зміни щодо порядку застосування КОРО

 

               Соборне управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що з 01.10.2018 року набув чинності наказ Мінфіну України від 20.09.2018 року  № 773, який вносить зміни до порядків реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО), реєстрації та ведення розрахункових книжок і книг обліку розрахункових операцій (далі – КОРО), а також порядку опломбування РРО.

            Наказ скасовує вимогу вклеювати звітні чеки в КОРО наприкінці кожного дня. Також підприємці зможуть не використовувати КОРО. Але, якщо касовий апарат зламався або відключили електроенергію, вони зобов’язані припинити продаж або надання послуг до відновлення роботи РРО.

            Відповідно до змін ДФС створює реєстр екземплярів РРО і реєстр ЦСО, які міститимуть всю необхідну інформацію про РРО. Це дасть можливість власникам РРО реєструвати їх в один крок за один день, подавши лише одну заяву за спрощеною формою.