Сьогодні 08-03-2021
Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради Офіційний портал


Додаток 1
до розпорядження голови ради
від 17.02.2014 №25-р


Порядок
доступу до публічної інформації, яка знаходиться у володінні
Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради та її
виконавчого комітету

 

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, яка знаходиться у володінні Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради (далі – районна у місті рада) та її виконавчого комітету, визначає порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень, дій чи бездіяльності районної у місті ради та її виконавчого комітету; порядок оприлюднення публічної інформації та забезпечення конституційного права заявника (фізичної, юридичної особи тощо) на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні районної у місті ради та її виконавчого комітету.

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання районною у місті радою та її виконавчим комітетом своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у їх володінні.

1.2. Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом

- систематичного і оперативного оприлюднення інформації на офіційному інтернет-сайті районної у місті ради: www.jrr.dp.ua, у газеті «Вісник Жовтневої районної ради» або будь-якими іншими способами;

- надання інформації за запитами на публічну інформацію.

1.3. Виконавчий комітет районної у місті ради не надає інформацію за запитами, адресованими безпосередньо до депутатів районної у місті ради, а також інформацію, яка може бути отримана шляхом узагальнення аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2. Оприлюднення публічної інформації

2.1. Оприлюднення публічної інформації, яка є у володінні районної у місті ради та її виконавчого комітету, здійснюється на офіційному інтернет-сайті районної у місті ради: www.jrr.dp.ua та/або у газеті «Вісник Жовтневої районної ради».

Інформація, яку оприлюднено, повинна містити дату оприлюднення та дату її оновлення.

2.2. Оприлюдненню підлягає інформація визначена ч. 1 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2.3. Інформація визначена у п. 2.2 цього Порядку підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня реєстрації документа.

Проекти рішень районної у місті ради та її виконавчого комітету оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

2.4. Розпорядження голови районної у місті ради оприлюднюються не пізніше п’яти робочих днів з дня видання, проект цього акту оприлюдненню не підлягає.

2.5. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

2.6. Порядок оприлюднення інформації на офіційному інтернет-сайті районної у місті ради встановлюється головою районної у місті ради.

3. Облік публічної інформації

3.1. Облік публічної інформації здійснює загальний відділ виконавчого комітету районної у місті ради.

3.2. Реєстрація документів здійснюється шляхом внесення в облікову картку таких відомостей про документи в електронному вигляді:

- номер за порядком;

- назва документа;

- номер документа та дата створення документа;

- джерело інформації (відповідний орган розпорядника інформації);

- галузь та ключові слова;

- вид (прийнятті та виданні нормативні акти тощо);

- форма зберігання документа;

- місце зберігання документа.

У разі потреби може зазначатися додаткова інформація.

3.3. Загальний відділ виконавчого комітету районної у місті ради забезпечує оприлюднення системи обліку публічної інформації на офіційному інтернет-сайті районної у місті ради: www.jrr.dp.ua.

Електронний облік публічної інформації розміщується щомісяця, першого числа наступного за звітним місяцем. Відомості, що входять до обліку публічної інформації, відображаються лише за звітний місяць.

4. Надання інформації за запитами

4.1. Запит на інформацію подається до районної у місті ради в усній або письмовій формі:

- поштою на адресу: Жовтнева районна у місті Дніпропетровську рада, пл. Шевченка, 7, м. Дніпропетровськ, 49027, (з позначкою на конверті «Публічна інформація»);

- факсом: (0562)46-12-53;

- електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

- за телефоном: (0562)46-79-27.

Письмовий запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі.

При оформленні запиту необхідно вказати:

- ім’я та прізвище (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також контактний номер телефону;

- опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо);

- форму отримання відповіді на запит (особисто, поштою, електронною поштою, факсом);

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі недотримання зазначених вимог виконавчий комітет районної у місті ради має право відмовити у задоволенні запиту.

4.2. У разі подання запиту на інформацію в усній формі відповідальна посадова особа оформляє запит на паперовому носії (згідно із затвердженою формою) зі слів заявника.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію заявник може подати запит шляхом заповнення затверджених форм, які можна отримати у загальному відділі виконавчого комітету районної у місті ради (каб. 400) або на інтернет-сайті: www.jrr.dp.ua.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його повинна оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію загального відділу виконавчого комітету районної у місті ради по роботі зі зверненнями громадян (каб. 126).

4.3. Виконавчий комітет районної у місті ради надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо в запиті заявник зазначає, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання. При цьому заявник повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду запиту.

У випадку, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку, термін надання відповіді продовжується до 20 робочих днів головою районної у місті ради на підставі службової записки виконавця, яка подається протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації запиту, з обґрунтуванням необхідності продовження терміну виконання і одночасним інформуванням заявника.

4.4. Усі запити на інформацію реєструються у день надходження та оперативно обробляються у загальному відділі виконавчого комітету районної у місті ради.

Зареєстровані запити передаються на розгляд голові районної у місті ради, заступнику голови районної у місті ради, заступникам голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами виконкому, відповідно до Інструкції з діловодства у структурних підрозділах районної у місті ради та виконкому.

4.5. Відповідь на запит на інформацію надається за підписом голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконкому, згідно з розподілом обов’язків та повноважень, та візується посадовою особою, яка підготувала відповідь. Після цього відповідь на запит реєструється у загальному відділі виконавчого комітету районної у місті ради і відправляється заявнику за формою, яку зазначено в запиті.

У разі, якщо виконавчий комітет районної у місті ради не володіє інформацією, що запитується і не зобов’язаний відповідно до своїх повноважень, заявнику повідомляється про відмову у задоволенні запиту у письмовій формі.

Якщо виконавчий комітет районної у місті ради не володіє інформацією, що запитується, але йому за статусом або характером діяльності відомо, хто нею володіє, він зазначає у відповіді куди необхідно звернутися.

4.6. Робота із заявниками, що звернулися з інформаційними запитами про надання витягів з документів, фотографування, копіювання, сканування інформації з документів, що зберігаються в загальному відділі виконавчого комітету районної у місті ради, проводиться у цьому відділі (каб. 400).

У разі звернення заявника із зазначених питань оформляється запит відповідно до затвердженої форми, який передається керуючому справами виконкому.

Керуючий справами виконкому надає доручення щодо підготовки запитуваних документів, з наступним переданням їх працівнику загального відділу виконавчого комітету районної у місті ради, у присутності якого буде здійснюватися робота з документами. Після того, як заявник ознайомився або отримав документ, він робить відповідну позначку з особистим підписом на запиті.Додаток 1
до розпорядження голови ради
від 15.04.2014 №60-р
 

Перелік
відомостей, що містять інформацію з обмеженим доступом

 

Не підлягають оприлюдненню такі відомості, що містять інформацію з обмеженим доступом:

- відомості з декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта, реєстрації місця проживання, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації, дати народження керівників виконавчих органів районної у місті ради та їх заступників, а також декларації інших посадових осіб;

- внутрішньоорганізаційні документи (резолюції, доповідні, службові, пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки, рецензії, листування з підприємствами, установами, організаціями), пов’язані з напрямами діяльності Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради (далі – районна у місті рада) та її виконавчого комітету, процесами розробки та прийняття рішень та видання розпоряджень;

- відомості з розпоряджень голови ради з кадрових питань;

- дані з розпоряджень голови ради, які стосуються питань внутрішньо- організаційної діяльності;

- відомості з проектів рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень голови ради, які містять інформацію про фізичну особу або підпадають під дію Закону України «Про захист персональних даних»;

- відомості з протоколів та рішень засідань комісій, робочих груп при виконавчому комітеті Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради;

- відомості, що знаходяться у відділах та службах, структурних підрозділах ради та виконавчого комітету, які містять інформацію про фізичну особу або підпадають під дію Закону України «Про захист персональних даних»;

- відомості зі звернень громадян;

- дані про депутатські звернення, доручення депутатів Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради та документи з їх виконання;

- відомості з протоколів та рішень засідань постійних депутатських комісій, інших комісій створених при Жовтневій районній у місті Дніпропетровську раді;

- зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення;

- перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;

- зведені відомості про сили і засоби інженерного захисту населення району;

- зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільного захисту на підприємствах, установах району;

- зведені відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення району;

- зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень та можливої евакуації, площу можливого зараження;

- зведені відомості про хімічно небезпечні об’єкти І-ІІІ ступенів хімічної небезпеки (СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані;

- зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

- матеріали стосовно створення та забезпечення комплексної системи захисту інформації;

- перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані;

- організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення;

- відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води;

- відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння;

- відомості, які одержуються, зберігаються, обробляються у відділі ведення Державного реєстру виборців

- відомості щодо бухгалтерського обліку та звітності.

 

Додаток 2
до розпорядження голови ради
від 15.02.2014 №60-р

 

Відповідальна особа 
з питань запитів на публічну інформацію
у Жовтневій районній у місті Дніпропетровську раді

та її виконавчому комітеті

П.І.Б.

Займана 
посада
Контактний 
телефон

Адреса електронної пошти

Соколянська
Ірина Анатоліївна
Головний спеціаліст 
загального відділу

(0562) 46-79-27

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.