Друк

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Перелік питань на перевірку знань нормативно-правових актів

Зразок форми екземинаційного білету

Екземенаційна відомість проведення іспиту